Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2626(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B7-0560/2013

Arutelud :

PV 11/12/2013 - 3
CRE 11/12/2013 - 3

Hääletused :

PV 12/12/2013 - 12.19
CRE 12/12/2013 - 12.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0597

Protokoll
Kolmapäev, 11. detsember 2013 - Strasbourg

3. Valmistumine Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (19.–20. detsember 2013) (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Valmistumine Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (19.–20. detsember 2013) (2013/2626(RSP))

Vytautas Leškevičius (nõukogu eesistuja) ja Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Pierre Audy, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrew Henry William Brons, ja Elmar Brok.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid William (The Earl of) Dartmouth, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Elmar Brokile, kes vastas küsimusele, Roberto Gualtieri, Graham Watson, Tarja Cronberg, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Rolandas Paksas, Nicole Sinclaire, Algirdas Saudargas, Enrique Guerrero Salom, Andrew Duff, Jill Evans, Evžen Tošenovský, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Laurence J.A.J. Stassen, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa, Charles Goerens, Bas Eickhout, Martina Anderson, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Elisa Ferreira, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, Mojca Kleva Kekuš, Marine Le Pen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Udo Bullmann, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rebecca Harms, Paulo Rangel, Glenis Willmott, Marietta Giannakou, Juan Fernando López Aguilar, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Karin Kadenbach, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Gay Mitchell, Ana Gomes, Frank Engel, Tunne Kelam ja Othmar Karas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Ioan Mircea Paşcu, Nikos Chrysogelos, Paul Murphy, Czesław Adam Siekierski, Tonino Picula, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová ja Joseph Cuschieri.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič ja Vytautas Leškevičius.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Jean-Pierre Audy, Michael Gahler ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Roberto Gualtieri, Elisa Ferreira ja Maria Eleni Koppa fraktsiooni S&D nimel ja Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel: Euroopa Ülemkogu 19.–20. detsembri 2013. aasta kohtumise ettevalmistused (2013/2626(RSP)) (B7-0560/2013)

- Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric ja Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel: Ettevalmistused 19.–20. detsembril 2013 toimuvaks Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (2013/2626(RSP)) (B7-0565/2013)

- Sven Giegold ja Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel: Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu 19.–20. detsembril 2013. aastal toimuvaks kohtumiseks (2013/2626(RSP)) (B7-0566/2013)

- Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel: Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu 19.–20. detsembril 2013. aastal toimuvaks kohtumiseks (2013/2626(RSP)) (B7-0584/2013)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2013protokoll punkt 12.19.

(Istung katkestati kell 11.50.)

(Kell 11.50 kuni 12.20 kogunes parlament LUX-auhinna kätteandmiseks.)

(Istung jätkus kell 12.20.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika