Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2626(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0560/2013

Keskustelut :

PV 11/12/2013 - 3
CRE 11/12/2013 - 3

Äänestykset :

PV 12/12/2013 - 12.19
CRE 12/12/2013 - 12.19
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0597

Pöytäkirja
Keskiviikko 11. joulukuuta 2013 - Strasbourg

3. Eurooppa-neuvoston kokouksen (19.–20. joulukuuta 2013) valmistelu (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (19.–20. joulukuuta 2013) valmistelu (2013/2626(RSP))

Vytautas Leškevičius (neuvoston puheenjohtaja) ja Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Pierre Audy, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrew Henry William Brons, ja Elmar Brok.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: William (The Earl of) Dartmouth, esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Elmar Brokille, joka vastasi kysymykseen, Roberto Gualtieri, Graham Watson, Tarja Cronberg, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Rolandas Paksas, Nicole Sinclaire, Algirdas Saudargas, Enrique Guerrero Salom, Andrew Duff, Jill Evans, Evžen Tošenovský, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Laurence J.A.J. Stassen, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa, Charles Goerens, Bas Eickhout, Martina Anderson, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Elisa Ferreira, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, Mojca Kleva Kekuš, Marine Le Pen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Udo Bullmann, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rebecca Harms, Paulo Rangel, Glenis Willmott, Marietta Giannakou, Juan Fernando López Aguilar, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Karin Kadenbach, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Gay Mitchell, Ana Gomes, Frank Engel, Tunne Kelam ja Othmar Karas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Ioan Mircea Paşcu, Nikos Chrysogelos, Paul Murphy, Czesław Adam Siekierski, Tonino Picula, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová ja Joseph Cuschieri.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič ja Vytautas Leškevičius.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Jean-Pierre Audy, Michael Gahler ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri, Elisa Ferreira ja Maria Eleni Koppa S&D-ryhmän puolesta, ja Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta Eurooppa-neuvoston kokouksen (19.–20. joulukuuta 2013) valmistelusta (2013/2626(RSP)) (B7-0560/2013)

- Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta Eurooppa-neuvoston 19. ja 20. joulukuuta 2013 pidettävän kokouksen valmistelusta (2013/2626(RSP)) (B7-0565/2013)

- Sven Giegold ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta Eurooppa-neuvoston kokouksen (19.–20. joulukuuta 2013) valmistelusta (2013/2626(RSP)) (B7-0566/2013)

- Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta Eurooppa-neuvoston kokouksen (19.–20. joulukuuta 2013) valmistelusta (2013/2626(RSP)) (B7-0584/2013)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2013, kohta 12.19.

(Istunto keskeytettiin klo 11.50.)

(Parlamentti kokoontui klo 11.50–12.20 LUX-palkinnon luovuttamisen johdosta.)

(Istuntoa jatkettiin klo 12.20.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö