Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2626(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0560/2013

Debaty :

PV 11/12/2013 - 3
CRE 11/12/2013 - 3

Głosowanie :

PV 12/12/2013 - 12.19
CRE 12/12/2013 - 12.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0597

Protokół
Środa, 11 grudnia 2013 r. - Strasburg

3. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 grudnia 2013 r. (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 grudnia 2013 r. (2013/2626(RSP))

Vytautas Leškevičius (urzędujący przewodniczący Rady) i Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jeana-Pierre'a Audy'ego, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrew Henry'ego Williama Bronsa, i Elmar Brok.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: William (The Earl of) Dartmouth, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Elmarowi Brokowi, na które ten ostatni udzielił odpowiedzi, Roberto Gualtieri, Graham Watson, Tarja Cronberg, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Rolandas Paksas, Nicole Sinclaire, Algirdas Saudargas, Enrique Guerrero Salom, Andrew Duff, Jill Evans, Evžen Tošenovský, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Laurence J.A.J. Stassen, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa, Charles Goerens, Bas Eickhout, Martina Anderson, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Elisa Ferreira, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, Mojca Kleva Kekuš, Marine Le Pen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Udo Bullmann, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Rebeccę Harms, Paulo Rangel, Glenis Willmott, Marietta Giannakou, Juan Fernando López Aguilar, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Karin Kadenbach, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Gay Mitchell, Ana Gomes, Frank Engel, Tunne Kelam i Othmar Karas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Ioan Mircea Paşcu, Nikos Chrysogelos, Paul Murphy, Czesław Adam Siekierski, Tonino Picula, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová i Joseph Cuschieri.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič i Vytautas Leškevičius.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Jean-Pierre Audy, Michael Gahler i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri, Elisa Ferreira i Maria Eleni Koppa w imieniu grupy S&D, oraz Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, w sprawie przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 grudnia 2013 r. (2013/2626(RSP)) (B7-0560/2013)

- Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric i Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19-20 grudnia 2013 r. (2013/2626(RSP)) (B7-0565/2013)

- Sven Giegold i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 grudnia 2013 r. (2013/2626(RSP)) (B7-0566/2013)

- Martin Callanan w imieniu grupy ECR, w sprawie przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 grudnia 2013 r. (2013/2626(RSP)) (B7-0584/2013)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.19 protokołu z dnia 12.12.2013

Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11:50.

(W godz. 11.50-12.20 Parlament zgromadził się z okazji wręczenia Nagrody LUX)

(Posiedzenie wznowiono o godz. 12.20)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności