Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2626(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B7-0560/2013

Dezbateri :

PV 11/12/2013 - 3
CRE 11/12/2013 - 3

Voturi :

PV 12/12/2013 - 12.19
CRE 12/12/2013 - 12.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0597

Proces-verbal
Miercuri, 11 decembrie 2013 - Strasbourg

3. Pregătiri pentru reuniunea Consiliului European (19-20 decembrie 2013) (dezbatere)
CRE

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătiri pentru reuniunea Consiliului European (19-20 decembrie 2013) (2013/2626(RSP))

Vytautas Leškevičius (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jean-Pierre Audy, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Martin Callanan, în numele Grupului ECR, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Andrew Henry William Brons, și Elmar Brok.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: William (The Earl of) Dartmouth, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Elmar Brok, la care acesta a răspuns, Roberto Gualtieri, Graham Watson, Tarja Cronberg, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Rolandas Paksas, Nicole Sinclaire, Algirdas Saudargas, Enrique Guerrero Salom, Andrew Duff, Jill Evans, Evžen Tošenovský, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Laurence J.A.J. Stassen, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa, Charles Goerens, Bas Eickhout, Martina Anderson, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Elisa Ferreira, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, Mojca Kleva Kekuš, Marine Le Pen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Udo Bullmann, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Rebecca Harms, Paulo Rangel, Glenis Willmott, Marietta Giannakou, Juan Fernando López Aguilar, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Karin Kadenbach, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Gay Mitchell, Ana Gomes, Frank Engel, Tunne Kelam şi Othmar Karas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Ioan Mircea Paşcu, Nikos Chrysogelos, Paul Murphy, Czesław Adam Siekierski, Tonino Picula, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová şi Joseph Cuschieri.

Au intervenit: Maroš Šefčovič şi Vytautas Leškevičius.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Jean-Pierre Audy, Michael Gahler şi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, Elisa Ferreira şi Maria Eleni Koppa, în numele Grupului S&D, și Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, referitoare la preparativele în vederea reuniunii Consiliului European (19-20 decembrie 2013) (2013/2626(RSP)) (B7-0560/2013)

- Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric şi Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la preparativele în vederea reuniunii Consiliului European din 19-20 decembrie 2013 (2013/2626(RSP)) (B7-0565/2013)

- Sven Giegold şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la preparativele în vederea reuniunii Consiliului European (19-20 decembrie 2013) (2013/2626(RSP)) (B7-0566/2013)

- Martin Callanan, în numele Grupului ECR, referitoare la pregătirile pentru reuniunea Consiliului European (19-20 decembrie 2013) (2013/2626(RSP)) (B7-0584/2013)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.19 al PV din 12.12.2013.

Şedinţa a fost suspendată la 11.50.

(De la 11.50 la 12.20, Parlamentul s-a reunit cu ocazia decernării premiului LUX)

(Ședința a fost reluată la 12.20)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate