Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2626(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0560/2013

Debatter :

PV 11/12/2013 - 3
CRE 11/12/2013 - 3

Omröstningar :

PV 12/12/2013 - 12.19
CRE 12/12/2013 - 12.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0597

Protokoll
Onsdagen den 11 december 2013 - Strasbourg

3. Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19-20 december 2013) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19-20 december 2013) (2013/2626(RSP))

Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Pierre Audy, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Martin Callanan för ECR-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrew Henry William Brons, och Elmar Brok.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: William (The Earl of) Dartmouth, ställde en fråga ("blått kort") till Elmar Brok, som denne besvarade, Roberto Gualtieri, Graham Watson, Tarja Cronberg, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Rolandas Paksas, Nicole Sinclaire, Algirdas Saudargas, Enrique Guerrero Salom, Andrew Duff, Jill Evans, Evžen Tošenovský, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Laurence J.A.J. Stassen, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa, Charles Goerens, Bas Eickhout, Martina Anderson, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Elisa Ferreira, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, Mojca Kleva Kekuš, Marine Le Pen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Udo Bullmann, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rebecca Harms, Paulo Rangel, Glenis Willmott, Marietta Giannakou, Juan Fernando López Aguilar, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Karin Kadenbach, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Gay Mitchell, Ana Gomes, Frank Engel, Tunne Kelam och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Ioan Mircea Paşcu, Nikos Chrysogelos, Paul Murphy, Czesław Adam Siekierski, Tonino Picula, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová och Joseph Cuschieri.

Talare: Maroš Šefčovič och Vytautas Leškevičius.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Jean-Pierre Audy, Michael Gahler och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri, Elisa Ferreira och Maria Eleni Koppa för S&D-gruppen, och Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, om förberedelse inför Europeiska rådets möte (19-20 december 2013) (2013/2626(RSP)) (B7-0560/2013)

- Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, om förberedelser inför Europeiska rådets möte den 19–20 december 2013 (2013/2626(RSP)) (B7-0565/2013)

- Sven Giegold och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, om förberedelse inför Europeiska rådets möte (19-20 december 2013) (2013/2626(RSP)) (B7-0566/2013)

- Martin Callanan för ECR-gruppen, om förberedelse inför Europeiska rådets möte (19-20 december 2013) (2013/2626(RSP)) (B7-0584/2013)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.19 i protokollet av den 12.12.2013

(Sammanträdet avbröts kl. 11.50.)

(Kl. 11.50 till 12.20 samlades parlamentet för att dela ut LUX-priset)

(Sammanträdet återupptogs kl. 12.20)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy