Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0412(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0448/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0448/2013

Συζήτηση :

PV 10/12/2013 - 15
CRE 10/12/2013 - 15

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2013 - 4.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0570

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

4.19. Χρηματοδοτικό μέσο για την προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως [COM(2011)0844 - C7-0496/2011- 2011/0412(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0570)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0570)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου