Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 11. december 2013 - Strasbourg

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

4. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Indlæg af Rebecca Harms, der hilste aktivisterne fra den ukrainske bevægelse ”Euromaidan” velkommen, der havde taget plads i tilhørerlogen.


4.1. Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

4.2. Ændring af forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

4.3. Den Internationale Arbejdsorganisations 2011-konvention om ordentlige arbejdsforhold for husarbejdere *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

4.4. Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om de generelle principper for Republikken Armeniens deltagelse i Unionens programmer *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

4.5. Aftale mellem EU og Frankrig om anvendelse, med hensyn til Saint-Barthélemy, af EU-lovgivningen om beskatning * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

4.6. Ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

4.7. Donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

4.8. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Phil Wynn Owen - UK) * (afstemning)

4.9. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Alex Brenninkmeijer - NL) * (afstemning)

4.10. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Henri Grethen - LU) * (afstemning)

4.11. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Nikolaos Milionis - EL) * (afstemning)

4.12. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Danièle Lamarque -FR) * (afstemning)

4.13. Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd * (afstemning)

4.14. Fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne for Unionens optræden udadtil ***I (afstemning)

4.15. Stabilitetsinstrumentet ***I (afstemning)

4.16. Et europæisk naboskabsinstrument ***I (afstemning)

4.17. Instrumentet for førtiltrædelsesbistand ***I (afstemning)

4.18. Partnerskabsinstrumentet for samarbejde med tredjelande ***I (afstemning)

4.19. Finansieringsinstrumentet til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I (afstemning)

4.20. Oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde ***I (afstemning)

4.21. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) ***I (afstemning)

4.22. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * (afstemning)

4.23. Fællesskabssystem til registrering af transportører af radioaktive materialer * (afstemning)

4.24. Menneskerettighederne i verden 2012 og EU's menneskerettighedspolitik (afstemning)

4.25. Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (afstemning)

4.26. Bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder og EU's fjernområder efter udløbet af mælkekvoten (afstemning)

4.27. Resiliens og nedbringelse af katastroferisici i udviklingslande (afstemning)

4.28. Kvinder med handicap (afstemning)

4.29. En europæisk handlingsplan for detailhandelen til gavn for alle aktører (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik