Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2013. gada 11. decembris - Strasbūra

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

4. Balsošanas laiks
Stenogramma

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās Rebecca Harms, lai sveiktu Ukrainas kustības “Euromaidan” aktīvistus, kuri bija ieņēmuši vietu apmeklētāju balkonā.


4.1. Apmaiņas, atbalsta un mācību programma euro aizsardzībai pret viltošanu (programma "Perikls 2020") ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

4.2. Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 99/2013 par Eiropas statistikas programmu 2013.–2017. gadam ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

4.3. Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija par pienācīgu darbu mājsaimniecībās nodarbinātajām personām *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

4.4. ES un Armēnijas nolīgums par vispārējiem principiem Armēnijas līdzdalībai Savienības programmās *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

4.5. ES un Francijas nolīgums par Savienības nodokļu tiesību aktu piemērošanu Senbertelemī kopienai * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

4.6. Lēmuma 2002/546/EK piemērošanas termiņa grozīšana * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

4.7. ES līdzekļu devēju koordinācija attīstības palīdzības jomā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

4.8. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Phil Wynn Owen — UK) * (balsošana)

4.9. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Alex Brenninkmeijer — NL) * (balsošana)

4.10. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Henri Grethen — LU) * (balsošana)

4.11. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Nikolaos Milionis — EL) * (balsošana)

4.12. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Danièle Lamarque — FR) * (balsošana)

4.13. Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja iecelšana * (balsošana)

4.14. Kopīgi noteikumi un procedūras Savienības ārējās darbības instrumentu īstenošanai ***I (balsošana)

4.15. Stabilitātes instruments ***I (balsošana)

4.16. Eiropas kaimiņattiecību instruments ***I (balsošana)

4.17. Pirmspievienošanās palīdzības instruments ***I (balsošana)

4.18. Partnerības instruments sadarbībai ar trešām valstīm ***I (balsošana)

4.19. Finanšu instruments demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai visā pasaulē ***I (balsošana)

4.20. Finanšu instrumenta izveide sadarbībai attīstības jomā ***I (balsošana)

4.21. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ***I (balsošana)

4.22. Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā * (balsošana)

4.23. Sistēma radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijai * (balsošana)

4.24. Cilvēktiesības pasaulē 2012. gadā un ES politika šajā jomā (balsošana)

4.25. Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (balsošana)

4.26. Piena ražošana kalnu apvidos, mazāk attīstītos apgabalos un attālākajos reģionos (balsošana)

4.27. Noturība pret katastrofām un to riska mazināšana jaunattīstības valstīs (balsošana)

4.28. Sievietes ar invaliditāti (balsošana)

4.29. Rīcības plāns Eiropas mazumtirdzniecības nozarē — ieguvums visām iesaistītajām pusēm (balsošana)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika