Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 11. joulukuuta 2013 - Strasbourg

5. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus Inês Cristina Zuber - A7-0394/2013
Biljana Borzan, Claudette Abela Baldacchino, Peter Jahr, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Daniel Hannan ja Joseph Cuschieri

Mietintö Elmar Brok - A7-0447/2013
Ruža Tomašić, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Jim Higgins ja Andrej Plenković

Mietintö Reinhard Bütikofer - A7-0451/2013
Jim Higgins ja Andrej Plenković

Mietintö Eduard Kukan - A7-0449/2013
Dubravka Šuica, Zdravka Bušić, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković ja Elena Băsescu

Mietintö Libor Rouček - A7-0445/2013
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Ewald Stadler, Ivana Maletić, Andrej Plenković ja Elena Băsescu

Mietintö Antonio López-Istúriz White - A7-0446/2013
Dubravka Šuica, Zdravka Bušić, Jim Higgins ja Andrej Plenković

Mietintö Alexander Graf Lambsdorff - A7-0448/2013
Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković ja David Campbell Bannerman

Mietintö Thijs Berman - A7-0450/2013
Ewald Stadler ja Andrej Plenković

Mietintö Marian Harkin - A7-0005/2013
Francesco De Angelis, Zofija Mazej Kukovič, Dubravka Šuica, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Paul Murphy, Ivana Maletić, Nikola Vuljanić, Elena Băsescu ja Giommaria Uggias

Mietintö George Sabin Cutaş - A7-0376/2013
Dubravka Šuica, Erminia Mazzoni ja Jim Higgins

Mietintö Eduard Kukan - A7-0418/2013
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Davor Ivo Stier, Jim Higgins, Paul Murphy, Ewald Stadler ja Elena Băsescu

Mietintö Ramon Tremosa i Balcells - A7-0357/2013
Dubravka Šuica, Erminia Mazzoni, Jim Higgins, Ivana Maletić ja Andrej Plenković.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö