Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2013. gada 11. decembris - Strasbūra

5. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Inês Cristina Zuber ieteikums - A7-0394/2013
Biljana Borzan, Claudette Abela Baldacchino, Peter Jahr, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Daniel Hannan un Joseph Cuschieri

Elmar Brok ziņojums - A7-0447/2013
Ruža Tomašić, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Jim Higgins un Andrej Plenković

Reinhard Bütikofer ziņojums - A7-0451/2013
Jim Higgins un Andrej Plenković

Eduard Kukan ziņojums - A7-0449/2013
Dubravka Šuica, Zdravka Bušić, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković un Elena Băsescu

Libor Rouček ziņojums - A7-0445/2013
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Ewald Stadler, Ivana Maletić, Andrej Plenković un Elena Băsescu

Antonio López-Istúriz White ziņojums - A7-0446/2013
Dubravka Šuica, Zdravka Bušić, Jim Higgins un Andrej Plenković

Alexander Graf Lambsdorff ziņojums - A7-0448/2013
Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković un David Campbell Bannerman

Thijs Berman ziņojums - A7-0450/2013
Ewald Stadler un Andrej Plenković

Marian Harkin ziņojums - A7-0005/2013
Francesco De Angelis, Zofija Mazej Kukovič, Dubravka Šuica, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Paul Murphy, Ivana Maletić, Nikola Vuljanić, Elena Băsescu un Giommaria Uggias

George Sabin Cutaş ziņojums - A7-0376/2013
Dubravka Šuica, Erminia Mazzoni un Jim Higgins

Eduard Kukan ziņojums - A7-0418/2013
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Davor Ivo Stier, Jim Higgins, Paul Murphy, Ewald Stadler un Elena Băsescu

Ramon Tremosa i Balcells ziņojums - A7-0357/2013
Dubravka Šuica, Erminia Mazzoni, Jim Higgins, Ivana Maletić un Andrej Plenković

Juridisks paziņojums - Privātuma politika