Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 december 2013 - Strasbourg

5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation Inês Cristina Zuber - A7-0394/2013
Biljana Borzan, Claudette Abela Baldacchino, Peter Jahr, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Daniel Hannan och Joseph Cuschieri

Betänkande Elmar Brok - A7-0447/2013
Ruža Tomašić, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Jim Higgins och Andrej Plenković

Betänkande Reinhard Bütikofer - A7-0451/2013
Jim Higgins och Andrej Plenković

Betänkande Eduard Kukan - A7-0449/2013
Dubravka Šuica, Zdravka Bušić, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković och Elena Băsescu

Betänkande Libor Rouček - A7-0445/2013
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Ewald Stadler, Ivana Maletić, Andrej Plenković och Elena Băsescu

Betänkande Antonio López-Istúriz White - A7-0446/2013
Dubravka Šuica, Zdravka Bušić, Jim Higgins och Andrej Plenković

Betänkande Alexander Graf Lambsdorff - A7-0448/2013
Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković och David Campbell Bannerman

Betänkande Thijs Berman - A7-0450/2013
Ewald Stadler och Andrej Plenković

Betänkande Marian Harkin - A7-0005/2013
Francesco De Angelis, Zofija Mazej Kukovič, Dubravka Šuica, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Paul Murphy, Ivana Maletić, Nikola Vuljanić, Elena Băsescu och Giommaria Uggias

Betänkande George Sabin Cutaş - A7-0376/2013
Dubravka Šuica, Erminia Mazzoni och Jim Higgins

Betänkande Eduard Kukan - A7-0418/2013
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Davor Ivo Stier, Jim Higgins, Paul Murphy, Ewald Stadler och Elena Băsescu

Betänkande Ramon Tremosa i Balcells - A7-0357/2013
Dubravka Šuica, Erminia Mazzoni, Jim Higgins, Ivana Maletić och Andrej Plenković.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy