Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 december 2013 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 14.25 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy