Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2078(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0372/2013

Внесени текстове :

A7-0372/2013

Разисквания :

PV 11/12/2013 - 8
CRE 11/12/2013 - 8

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 12.20
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0598

Протокол
Сряда, 11 декември 2013 г. - Страсбург

8. Конституционни проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно конституционни проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз [2012/2078(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Roberto Gualtieri и Rafał Trzaskowski (A7-0372/2013)

Roberto Gualtieri (докладчик) и György Schöpflin (в качеството на заместник на докладчика г-жа) представиха докладите.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Sylvie Goulard (докладчик по становището на комисията ECON), Stephen Hughes (докладчик по становището на комисията EMPL), Elmar Brok, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Andrew Duff, от името на групата ALDE, Gerald Häfner, от името на групата Verts/ALE, Ashley Fox, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Jean-Paul Gauzès, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Ruža Tomašić, João Ferreira, Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Tamás Deutsch, Zita Gurmai, Charalampos Angourakis, Auke Zijlstra, Carlo Casini, Pervenche Berès, Zdravka Bušić, George Sabin Cutaş, Paulo Rangel и Sandra Petrović Jakovina.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Nikola Vuljanić и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Maroš Šefčovič, Roberto Gualtieri и György Schöpflin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.20 от протокола от 12.12.2013.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност