Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2078(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0372/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0372/2013

Συζήτηση :

PV 11/12/2013 - 8
CRE 11/12/2013 - 8

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2013 - 12.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0598

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

8. Προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2012/2078(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Roberto Gualtieri και Rafał Trzaskowski (A7-0372/2013)

Οι Roberto Gualtieri (εισηγητής) και György Schöpflin (αναπληρώτρια εισηγήτρια) παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sylvie Goulard (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Stephen Hughes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος, Jean-Paul Gauzès, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Ruža Tomašić, João Ferreira, Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Tamás Deutsch, Zita Gurmai, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Auke Zijlstra, Carlo Casini, Pervenche Berès, Zdravka Bušić, George Sabin Cutaş, Paulo Rangel και Sandra Petrović Jakovina.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Nikola Vuljanić και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič, Roberto Gualtieri και György Schöpflin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2013

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου