Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2078(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0372/2013

Teksty złożone :

A7-0372/2013

Debaty :

PV 11/12/2013 - 8
CRE 11/12/2013 - 8

Głosowanie :

PV 12/12/2013 - 12.20
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0598

Protokół
Środa, 11 grudnia 2013 r. - Strasburg

8. Problemy konstytucyjne związane z wielopoziomowym sprawowaniem rządów w UE (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie problemów konstytucyjnych związanych z wielopoziomowym sprawowaniem rządów w Unii Europejskiej [2012/2078(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Roberto Gualtieri i Rafał Trzaskowski (A7-0372/2013)

Roberto Gualtieri (sprawozdawca) i György Schöpflin (zastępca sprawozdawcy) przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Sylvie Goulard (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Stephen Hughes (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Andrew Duff w imieniu grupy ALDE, Gerald Häfner w imieniu grupy Verts/ALE, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD, Francisco Sosa Wagner niezrzeszony, Jean-Paul Gauzès, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Ruža Tomašić, João Ferreira, Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Tamás Deutsch, Zita Gurmai, Charalampos Angourakis, Auke Zijlstra, Carlo Casini, Pervenche Berès, Zdravka Bušić, George Sabin Cutaş, Paulo Rangel i Sandra Petrović Jakovina.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Nikola Vuljanić i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič, Roberto Gualtieri i György Schöpflin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.20 protokołu z dnia 12.12.2013 r.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności