Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2078(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0372/2013

Predkladané texty :

A7-0372/2013

Rozpravy :

PV 11/12/2013 - 8
CRE 11/12/2013 - 8

Hlasovanie :

PV 12/12/2013 - 12.20
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0598

Zápisnica
Streda, 11. decembra 2013 - Štrasburg

8. Ústavné problémy viacstranného riadenia v EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o ústavných problémoch viacstranného riadenia v Európskej únii [2012/2078(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Roberto Gualtieri a Rafał Trzaskowski (A7-0372/2013)

Roberto Gualtieri (spravodajca) a György Schöpflin (v zastúpení spravodajcu) uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sylvie Goulard (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Stephen Hughes (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Elmar Brok v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Andrew Duff v mene skupiny ALDE, Gerald Häfner v mene skupiny Verts/ALE, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Francisco Sosa Wagner – nezaradený poslanec, Jean-Paul Gauzès, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Ruža Tomašić, João Ferreira, Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Tamás Deutsch, Zita Gurmai, Charalampos Angourakis, Auke Zijlstra, Carlo Casini, Pervenche Berès, Zdravka Bušić, George Sabin Cutaş, Paulo Rangel a Sandra Petrović Jakovina.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Nikola Vuljanić a Andrew Henry William Brons.

Vystúpili: Maroš Šefčovič, Roberto Gualtieri a György Schöpflin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.20 zápisnice zo dňa 12.12.2013.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia