Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2078(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0372/2013

Ingivna texter :

A7-0372/2013

Debatter :

PV 11/12/2013 - 8
CRE 11/12/2013 - 8

Omröstningar :

PV 12/12/2013 - 12.20
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0598

Protokoll
Onsdagen den 11 december 2013 - Strasbourg

8. Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen (debatt)
CRE

Betänkande om konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen [2012/2078(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. medföredragande: Roberto Gualtieri och Rafał Trzaskowski (A7-0372/2013)

Roberto Gualtieri (föredragande) och György Schöpflin (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandena.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Sylvie Goulard (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Stephen Hughes (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Elmar Brok för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Jean-Paul Gauzès, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Ruža Tomašić, João Ferreira, Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Tamás Deutsch, Zita Gurmai, Charalampos Angourakis, Auke Zijlstra, Carlo Casini, Pervenche Berès, Zdravka Bušić, George Sabin Cutaş, Paulo Rangel och Sandra Petrović Jakovina.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Nikola Vuljanić och Andrew Henry William Brons.

Talare: Maroš Šefčovič, Roberto Gualtieri och György Schöpflin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.20 i protokollet av den 12.12.2013

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy