Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2034(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0336/2013

Ingivna texter :

A7-0336/2013

Debatter :

PV 11/12/2013 - 9
CRE 11/12/2013 - 9

Omröstningar :

PV 12/12/2013 - 12.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0599

Protokoll
Onsdagen den 11 december 2013 - Strasbourg

9. Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna [2012/2034(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

Alain Lamassoure redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talare: György Schöpflin för PPE-gruppen, Zita Gurmai för S&D-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bruno Gollnisch, Nikola Vuljanić för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Angelika Werthmann, Constance Le Grip, Roberto Gualtieri, Angelika Werthmann, James Nicholson, Jaroslav Paška, Andrej Plenković, Enrique Guerrero Salom, Dubravka Šuica, Jo Leinen, Paulo Rangel och Sandra Petrović Jakovina.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marino Baldini och Andrew Henry William Brons.

Talare: Maroš Šefčovič och Alain Lamassoure.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.21 i protokollet av den 12.12.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy