Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0153(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0419/2013

Разисквания :

PV 11/12/2013 - 11
CRE 11/12/2013 - 11

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 12.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0586

Протокол
Сряда, 11 декември 2013 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

11. Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки ***II - Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки [13283/1/2013 - C7-0411/2013- 2011/0039(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0421/2013)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки [13284/1/2013 - C7-0408/2013- 2011/0153(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jörg Leichtfried (A7-0419/2013)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl и Jörg Leichtfried представиха своите препоръки за второто четене.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, Vital Moreira, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, и Salvatore Iacolino.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Erik Bánki.

Изказаха се: Neven Mimica, Godelieve Quisthoudt-Rowohl и Jörg Leichtfried.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.5 от протокола от 12.12.2013 и точка 12.6 от протокола от 12.12.2013.

Правна информация - Политика за поверителност