Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0139(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0398/2013

Внесени текстове :

A7-0398/2013

Разисквания :

PV 11/12/2013 - 12
CRE 11/12/2013 - 12

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 12.7
CRE 12/12/2013 - 12.7
Обяснение на вота
PV 15/04/2014 - 8.16
CRE 15/04/2014 - 8.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0587
P7_TA(2014)0356

Протокол
Сряда, 11 декември 2013 г. - Страсбург

12. Разплащателни сметки ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

Jürgen Klute представи доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се: Evelyne Gebhardt (докладчик по становището на комисията IMCO), Димитър Стоянов (докладчик по становището на комисията JURI), Werner Langen, от името на групата PPE, Olle Ludvigsson, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Olle Schmidt, Philippe De Backer, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Sylvie Goulard, Theodor Dumitru Stolojan, Oleg Valjalo, Olle Schmidt, Sari Essayah и Olga Sehnalová.

Изказаха се: Neven Mimica и Jürgen Klute.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.7 от протокола от 12.12.2013

Правна информация - Политика за поверителност