Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0139(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0398/2013

Indgivne tekster :

A7-0398/2013

Forhandlinger :

PV 11/12/2013 - 12
CRE 11/12/2013 - 12

Afstemninger :

PV 12/12/2013 - 12.7
CRE 12/12/2013 - 12.7
Stemmeforklaringer
PV 15/04/2014 - 8.16
CRE 15/04/2014 - 8.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0587
P7_TA(2014)0356

Protokol
Onsdag den 11. december 2013 - Strasbourg

12. Betalingskonti ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til at oprette og anvende betalingskonti med basale funktioner [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

Jürgen Klute forelagde betænkningen.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Talere: Evelyne Gebhardt (ordfører for udtalelse fra IMCO), Dimitar Stoyanov (ordfører for udtalelse fra JURI), Werner Langen for PPE-Gruppen, Olle Ludvigsson for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Olle Schmidt, Philippe De Backer for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Sylvie Goulard, Theodor Dumitru Stolojan, Oleg Valjalo, Olle Schmidt, Sari Essayah og Olga Sehnalová.

Talere: Neven Mimica og Jürgen Klute.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.7 i protokollen af 12.12.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik