Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0074(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0379/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0379/2013

Συζήτηση :

PV 11/12/2013 - 13
CRE 11/12/2013 - 13

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2013 - 12.8
CRE 12/12/2013 - 12.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2014 - 9.5
CRE 17/04/2014 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0588
P7_TA(2014)0449

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

13. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

Η Gesine Meissner παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Isabelle Thomas (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Werner Kuhn, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Σπύρος Δανέλλης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Patricia van der Kammen, μη εγγεγραμμένη, Dubravka Šuica, Bogusław Liberadzki, Ruža Tomašić, Νικόλαος Σαλαβράκος, Seán Kelly και Andrej Plenković.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Erik Bánki, Tonino Picula και Marusya Lyubcheva.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Gesine Meissner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου