Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. decembra 2013 - Štrasburg

14. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny PPE tieto žiadosti o vymenovania:

- Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Macedónsko: Frank Engel, ktorým je nahradený Georges Bach

- Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS): Georges Bach.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto vymenovania budú považované za schválené.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia