Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 11 декември 2013 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Поправки (член 216 от Правилника за дейността)
 3.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (19 и 20 декември 2013 г.) (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.2.Изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 относно Европейската статистическа програма за периода 2013 — 2017 г. ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.3.Конвенция на МОТ относно достойния труд на домашните работници *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.4.Споразумение между Европейския съюз и Република Армения за общите принципи на участие на Република Армения в програми на Съюза *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.5.Споразумение между ЕС и Франция за прилагане по отношение на Общност Сен Бартелеми на законодателството на Съюза относно данъчното облагане * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.6.Изменение на Решение 2002/546/ЕО относно удължаване на периода на неговото прилагане * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.7.Координация на донорите от ЕС в областта на помощта за развитие (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.8.Назначаване на член на Сметната палата (Фил Уин Оуен - Обединено кралство) * (гласуване)
  4.9.Назначаване на член на Сметната палата (Алекс Бренинкмейер - Нидерландия) * (гласуване)
  4.10.Назначаване на член на Сметната палата (Анри Гретен - Люксембург) * (гласуване)
  4.11.Назначаване на член на Сметната палата (Николаос Милионис - Гърция) * (гласуване)
  4.12.Назначаване на член на Сметната палата (Даниел Ламарк - Франция) * (гласуване)
  4.13.Назначаване на председател на надзорния съвет на Европейската централна банка * (гласуване)
  4.14.Общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност ***I (гласуване)
  4.15.Инструмент за стабилност ***I (гласуване)
  4.16.Европейски инструмент за съседство ***I (гласуване)
  4.17.Инструмент за предприсъединителна помощ ***I (гласуване)
  4.18.Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави ***I (гласуване)
  4.19.Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света ***I (гласуване)
  4.20.Създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие ***I (гласуване)
  4.21.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) ***I (гласуване)
  4.22.Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане * (гласуване)
  4.23.Система за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали * (гласуване)
  4.24.Правата на човека по света през 2012 г. и политиката на ЕС по въпроса (гласуване)
  4.25.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (гласуване)
  4.26.Производство на мляко в планинските райони, необлагодетелстваните райони и най-отдалечените региони (гласуване)
  4.27.Издръжливост и намаляване на риска от бедствия в развиващите се държави (гласуване)
  4.28.Жените с увреждания (гласуване)
  4.29.Европейски план за действие в областта на търговията на дребно в полза на всички участници (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Конституционни проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз (разискване)
 9.Отношения на Европейския парламент с институциите, представляващи националните правителства (разискване)
 10.Административен съд за Европейския механизъм за стабилност: покана за представяне на кандидатури (разискване)
 11.Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки ***II - Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки ***II (разискване)
 12.Разплащателни сметки ***I (разискване)
 13.Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони ***I (разискване)
 14.Състав на комисиите и делегациите
 15.Общи тарифни преференции (ОСП +) (разискване)
 16.Политика за екологосъобразна инфраструктура (разискване)
 17.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 18.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата (Фил Уин Оуен - Обединено кралство)
 Приложение 2 - Назначаване на член на Сметната палата (Алекс Бренинкмейер - Нидерландия)
 Приложение 3 - Назначаване на член на Сметната палата (Анри Гретен - Люксембург)
 Приложение 4 - Назначаване на член на Сметната палата (Николаос Милионис - Гърция)
 Приложение 5 - Назначаване на член на Сметната палата (Даниел Ламарк - Франция)
 Приложение 6 - Назначаване на председател на надзорния съвет на Европейската централна банка
Протокол (284 kb) Списък на присъствалите (64 kb)    Поименни гласувания (2484 kb) Приложение 1 (7 kb) Приложение 2 (7 kb) Приложение 3 (7 kb) 
 
            Приложение 4 (7 kb) Приложение 5 (7 kb) Приложение 6 (7 kb) 
 
Протокол (284 kb) Списък на присъствалите (37 kb) Резултати от различните гласувания (357 kb) Поименни гласувания (950 kb)    
 
Протокол (369 kb) Списък на присъствалите (72 kb) Резултати от различните гласувания (821 kb) Поименни гласувания (2284 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност