Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 11. joulukuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)
 3.Eurooppa-neuvoston kokouksen (19.–20. joulukuuta 2013) valmistelu (keskustelu)
 4.Äänestykset
  
4.1.Tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles 2020 -ohjelma) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.2.Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 annetun asetuksen (EU) n:o 99/2013 muuttaminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.3.Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva ILO:n yleissopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.4.EU:n ja Armenian puitesopimus Armenian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.5.Unionin verolainsäädännön soveltamista Saint-Barthélemyn yhteisöön koskeva EU:n ja Ranskan sopimus * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.6.Päätöksen 2002/546/EY muuttaminen sen soveltamisajan osalta * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.7.EU:n kehitysavun antajien koordinointi (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.8.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Phil Wynn Owen - UK) * (äänestys)
  
4.9.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Alex Brenninkmeijer - NL) * (äänestys)
  
4.10.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Henri Grethen - LU) * (äänestys)
  
4.11.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Nikolaos Milionis - EL) * (äänestys)
  
4.12.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Danièle Lamarque - FR) * (äänestys)
  
4.13.Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittäminen * (äänestys)
  
4.14.Unionin ulkoisen toiminnan välineiden täytäntöönpanoa koskevat yhteiset säännöt ja menettelyt ***I (äänestys)
  
4.15.Vakautusväline ***I (äänestys)
  
4.16.Euroopan naapuruuspolitiikan väline ***I (äänestys)
  
4.17.Liittymistä valmisteleva tukiväline ***I (äänestys)
  
4.18.Kumppanuusväline kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten ***I (äänestys)
  
4.19.Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline ***I (äänestys)
  
4.20.Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustaminen ***I (äänestys)
  
4.21.Euroopan globalisaatiorahasto (2014–2020) ***I (äänestys)
  
4.22.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla * (äänestys)
  
4.23.Radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmä * (äänestys)
  
4.24.Ihmisoikeudet maailmassa 2012 ja EU:n toiminta tällä alalla (äänestys)
  
4.25.EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (äänestys)
  
4.26.Maidontuotanto vuoristoalueilla, epäsuotuisilla alueilla ja syrjäisimmillä alueilla (äänestys)
  
4.27.Kehitysmaiden selviytymiskyvyn kehittäminen ja katastrofiriskin vähentäminen (äänestys)
  
4.28.Vammaiset naiset (äänestys)
  
4.29.Euroopan vähittäiskaupan toimintasuunnitelma kaikkien toimijoiden eduksi (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.EU:n monitasoisen hallinnoinnin perustuslailliset ongelmat (keskustelu)
 9.Euroopan parlamentin suhteet kansallisia hallituksia edustaviin instituutioihin (keskustelu)
 10.Euroopan vakausmekanismin hallinnollinen tuomioistuin: hakumenettely (keskustelu)
 11.Tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttaminen tiettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyjen osalta ***II - Tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttaminen tiettyjen toimenpiteiden hyväksymistä varten siirrettävän säädösvallan myöntämisen osalta ***II (keskustelu)
 12.Maksutilit ***I (keskustelu)
 13.Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito ***I (keskustelu)
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 15.Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP+) (keskustelu)
 16.Vihreä infrastruktuuri (keskustelu)
 17.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 18.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Phil Wynn Owen - UK)
 Liite 2 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Alex Brenninkmeijer - NL)
 Liite 3 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Henri Grethen - LU)
 Liite 4 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Nikolaos Milionis - EL)
 Liite 5 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Danièle Lamarque - FR)
 Liite 6 - Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittäminen
Pöytäkirja (255 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestykset (2484 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (7 kb) Liite 3 (7 kb) 
 
            Liite 4 (7 kb) Liite 5 (7 kb) Liite 6 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (237 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (349 kb) Nimenhuutoäänestykset (916 kb)    
 
Pöytäkirja (331 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (779 kb) Nimenhuutoäänestykset (2149 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö