Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2013. december 11., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 3.Az Európai Tanács 2013. december 19–20-i ülésének előkészítése (vita)
 4.Szavazások órája
  
4.1.Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program („Periklész 2020 program”) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
4.2.A 2013-2017. évi európai statisztikai programról szóló 99/2013/EU rendelete módosítása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
4.3.ILO-egyezmény a háztartási alkalmazottak méltányos módon történő foglalkoztatásáról *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
4.4.Megállapodás az Európai Unió és Örményország között, az Örményország uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekről *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
4.5.Megállapodás az Európai Unió és a Francia Köztársaság között az uniós adójogszabályok Saint-Barthélémy tengerentúli közösség területén történő végrehajtásáról * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
4.6.A 2002/546/EK határozat alkalmazási idejének módosítása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
4.7.Az uniós fejlesztési segélyt nyújtók koordinációja (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
4.8.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Phil Wynn Owen) * (szavazás)
  
4.9.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Alex Brenninkmeijer) * (szavazás)
  
4.10.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Henri Grethen) * (szavazás)
  
4.11.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Nikolaos Milionis) * (szavazás)
  
4.12.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Danièle Lamarque) * (szavazás)
  
4.13.Az Európai Központi Bank Felügyeleti Tanácsa elnökének kinevezése * (szavazás)
  
4.14.Közös szabályok és eljárások megállapítása az Unió külső fellépését szolgáló eszközök végrehajtásához ***I (szavazás)
  
4.15.Stabilitási Eszköz ***I (szavazás)
  
4.16.Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz ***I (szavazás)
  
4.17.Előcsatlakozási Támogatási Eszköz ***I (szavazás)
  
4.18.Harmadik országokkal folytatott együttműködést szolgáló partnerségi eszköz ***I (szavazás)
  
4.19.A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának finanszírozási eszköze ***I (szavazás)
  
4.20.A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozása ***I (szavazás)
  
4.21.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (2014–2020) ***I (szavazás)
  
4.22.Az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere * (szavazás)
  
4.23.A radioaktívanyag-fuvarozók nyilvántartási rendszere * (szavazás)
  
4.24.Az emberi jogok helyzete a világban 2012-ben és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája (szavazás)
  
4.25.Éves jelentés az EU versenypolitikájáról (szavazás)
  
4.26.Tejtermelés hegyvidéki térségekben, kedvezőtlen adottságú területeken és legkülső régiókban (szavazás)
  
4.27.Reziliencia és a katasztrófakockázat csökkentése a fejlődő országokban (szavazás)
  
4.28.A fogyatékossággal élő nők (szavazás)
  
4.29.Az összes szereplő javát szolgáló európai kiskereskedelmi cselekvési terv (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 7.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 8.Az Európai Unió többszintű irányításának alkotmányos problémái (vita)
 9.Az Európai Parlament kapcsolatai a nemzeti kormányokat képviselő intézményekkel (vita)
 10.Az Európai Stabilitási Mechanizmus közigazgatási bírósága: pályázati felhívás (vita)
 11.A közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeletek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosítása ***II – A közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából adott felhatalmazás és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosítása ***II (vita)
 12.Fizetési számlák ***I (vita)
 13.Tengeri területrendezés és az integrált partiövezet-gazdálkodás ***I (vita)
 14.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 15.Általános preferenciarendszer (GSP+) (vita)
 16.Környezetbarát infrastruktúrára vonatkozó politika (vita)
 17.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 18.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Phil Wynn Owen)
 2. melléklet – A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Alex Brenninkmeijer)
 3. melléklet – A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Henri Grethen)
 4. melléklet – A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Nikolaos Milionis)
 5. melléklet – A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Danièle Lamarque)
 6. melléklet – Az Európai Központi Bank Felügyeleti Tanácsa elnökének kinevezése
Jegyzőkönyv (248 kb) Jelenléti ív (64 kb)    Név szerinti szavazás (2484 kb) 1. melléklet (6 kb) 2. melléklet (6 kb) 3. melléklet (7 kb) 
 
            4. melléklet (7 kb) 5. melléklet (6 kb) 6. melléklet (7 kb) 
 
Jegyzőkönyv (280 kb) Jelenléti ív (37 kb) A szavazások eredményei (361 kb) Név szerinti szavazás (939 kb)    
 
Jegyzőkönyv (350 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredményei (812 kb) Név szerinti szavazás (2140 kb)    
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat