Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 3.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. gruodžio 19–20 d.) (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.Mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  4.2.Reglamento (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos dalinis keitimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  4.3.TDO konvencija dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  4.4.ES ir Armėnijos susitarimas, kuriuo nustatomi Armėnijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  4.5.ES ir Prancūzijos susitarimas, kuriuo numatoma Sen Bartelemi bendrijai taikyti Sąjungos teisės aktus, susijusius su apmokestinimu * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  4.6.Sprendimo 2002/546/EB dalinis keitimas dėl taikymo laikotarpio * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  4.7.ES paramos vystymuisi teikėjų koordinavimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  4.8.Audito Rūmų nario skyrimas (Phil Wynn Owen) * (balsavimas)
  4.9.Audito Rūmų nario skyrimas (Alex Brenninkmeijer) * (balsavimas)
  4.10.Audito Rūmų nario skyrimas (Henri Grethen) * (balsavimas)
  4.11.Audito Rūmų nario skyrimas (Nikolaos Milionis) * (balsavimas)
  4.12.Audito Rūmų narės skyrimas (Danièle Lamarque) * (balsavimas)
  4.13.Europos Centrinio Banko stebėtojų tarybos pirmininko skyrimas * (balsavimas)
  4.14.Bendros Sąjungos išorės veiksmų priemonių įgyvendinimo taisyklės ir procedūros ***I (balsavimas)
  4.15.Stabilumo priemonė ***I (balsavimas)
  4.16.Europos kaimynystės priemonė ***I (balsavimas)
  4.17.Pasirengimo narystei pagalbos priemonė ***I (balsavimas)
  4.18.Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė ***I (balsavimas)
  4.19.Demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė ***I (balsavimas)
  4.20.Vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės nustatymas ***I (balsavimas)
  4.21.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (2014–2020 m.) ***I (balsavimas)
  4.22.Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai * (balsavimas)
  4.23.Radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos sistema * (balsavimas)
  4.24.Žmogaus teisės pasaulyje 2012 m. ir ES politika šioje srityje (balsavimas)
  4.25.Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (balsavimas)
  4.26.Pieno gamyba kalnuotose vietovėse, mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir atokiausiuose regionuose (balsavimas)
  4.27.Atsparumas ir nelaimių rizikos mažinimas besivystančiose šalyse (balsavimas)
  4.28.Neįgalios moterys (balsavimas)
  4.29.Europos mažmeninės prekybos veiksmų planas, naudingas visiems dalyviams (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Daugiapakopio valdymo ES konstitucinės problemos (diskusijos)
 9.Europos Parlamento santykiai su institucijomis, atstovaujančiomis nacionalinėms vyriausybėms (diskusijos)
 10.Europos stabilumo mechanizmo administracinė valdyba: kvietimas teikti kandidatūras (diskusijos)
 11.Tam tikrų su bendra prekybos politika susijusių reglamentų dalinis keitimas dėl tam tikrų priemonių priėmimo procedūrų ***II – Tam tikrų su bendra prekybos politika susijusių reglamentų dalinis keitimas dėl deleguotų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo ***II (diskusijos)
 12.Mokėjimo sąskaitos ***I (diskusijos)
 13.Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas ***I (diskusijos)
 14.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 15.Bendrosios muitų tarifų lengvatos (BLS +) (diskusijos)
 16.Žaliosios infrastruktūros politika (diskusijos)
 17.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 18.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
 1 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas (Phil Wynn Owen)
 2 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas (Alex Brenninkmeijer)
 3 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas (Henri Grethen)
 4 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas (Nikolaos Milionis)
 5 priedas. Audito Rūmų narės skyrimas (Danièle Lamarque)
 6 priedas. Europos Centrinio Banko stebėtojų tarybos pirmininko skyrimas
Protokolas (251 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (64 kb)    Vardinis balsavimas (2484 kb) 1 Priedas (6 kb) 2 Priedas (6 kb) 3 Priedas (7 kb) 
 
            4 Priedas (7 kb) 5 Priedas (6 kb) 6 Priedas (7 kb) 
 
Protokolas (278 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (37 kb) Balsavimo rezultatai (365 kb) Vardinis balsavimas (943 kb)    
 
Protokolas (342 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (876 kb) Vardinis balsavimas (2190 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika