Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2013. gada 11. decembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants)
 3.Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 19. un 20. decembra sanāksmei (debates)
 4.Balsošanas laiks
  
4.1.Apmaiņas, atbalsta un mācību programma euro aizsardzībai pret viltošanu (programma "Perikls 2020") ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.2.Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 99/2013 par Eiropas statistikas programmu 2013.–2017. gadam ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.3.Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija par pienācīgu darbu mājsaimniecībās nodarbinātajām personām *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.4.ES un Armēnijas nolīgums par vispārējiem principiem Armēnijas līdzdalībai Savienības programmās *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.5.ES un Francijas nolīgums par Savienības nodokļu tiesību aktu piemērošanu Senbertelemī kopienai * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.6.Lēmuma 2002/546/EK piemērošanas termiņa grozīšana * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.7.ES līdzekļu devēju koordinācija attīstības palīdzības jomā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.8.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Phil Wynn Owen — UK) * (balsošana)
  
4.9.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Alex Brenninkmeijer — NL) * (balsošana)
  
4.10.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Henri Grethen — LU) * (balsošana)
  
4.11.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Nikolaos Milionis — EL) * (balsošana)
  
4.12.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Danièle Lamarque — FR) * (balsošana)
  
4.13.Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja iecelšana * (balsošana)
  
4.14.Kopīgi noteikumi un procedūras Savienības ārējās darbības instrumentu īstenošanai ***I (balsošana)
  
4.15.Stabilitātes instruments ***I (balsošana)
  
4.16.Eiropas kaimiņattiecību instruments ***I (balsošana)
  
4.17.Pirmspievienošanās palīdzības instruments ***I (balsošana)
  
4.18.Partnerības instruments sadarbībai ar trešām valstīm ***I (balsošana)
  
4.19.Finanšu instruments demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai visā pasaulē ***I (balsošana)
  
4.20.Finanšu instrumenta izveide sadarbībai attīstības jomā ***I (balsošana)
  
4.21.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ***I (balsošana)
  
4.22.Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā * (balsošana)
  
4.23.Sistēma radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijai * (balsošana)
  
4.24.Cilvēktiesības pasaulē 2012. gadā un ES politika šajā jomā (balsošana)
  
4.25.Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (balsošana)
  
4.26.Piena ražošana kalnu apvidos, mazāk attīstītos apgabalos un attālākajos reģionos (balsošana)
  
4.27.Noturība pret katastrofām un to riska mazināšana jaunattīstības valstīs (balsošana)
  
4.28.Sievietes ar invaliditāti (balsošana)
  
4.29.Rīcības plāns Eiropas mazumtirdzniecības nozarē — ieguvums visām iesaistītajām pusēm (balsošana)
 5.Balsojuma skaidrojumi
 6.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Konstitucionālās problēmas, kas saistītas ar vairāku līmeņu pārvaldību Eiropas Savienībā (debates)
 9.Eiropas Parlamenta attiecības ar iestādēm, kas pārstāv valstu valdības (debates)
 10.Eiropas stabilizācijas mehānisma administratīvā tiesa — aicinājums izvirzīt kandidatūras (debates)
 11.Grozījumu izdarīšana konkrētās regulās par kopējo tirdzniecības politiku attiecībā uz konkrētu pasākumu pieņemšanas procedūru ***II - Grozījumu izdarīšana atsevišķās kopējās tirdzniecības politikas regulās attiecībā uz pilnvaru deleģēšanu konkrētu pasākumu pieņemšanai ***II (debates)
 12.Maksājumu konti ***I (debates)
 13.Jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība ***I (debates)
 14.Komiteju un delegāciju sastāvs
 15.Vispārējās tarifa preferences (VPS+) (debates)
 16.Zaļās infrastruktūras politika (debates)
 17.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 18.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Phil Wynn Owen — UK)
 2. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Alex Brenninkmeijer — NL)
 3. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Henri Grethen — LU)
 4. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Nikolaos Milionis — EL)
 5. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Danièle Lamarque — FR)
 6. pielikums. Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja iecelšana
Protokols (250 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (2484 kb) 1 Pielikums (6 kb) 2 Pielikums (7 kb) 3 Pielikums (7 kb) 
 
            4 Pielikums (7 kb) 5 Pielikums (7 kb) 6 Pielikums (7 kb) 
 
Protokols (276 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsošanas rezultāti (358 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (943 kb)    
 
Protokols (333 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (795 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (2218 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika