Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 11 grudnia 2013 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprostowania (art. 216 Regulaminu)
 3.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 grudnia 2013 r. (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program Perykles 2020) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  4.2.Zmiana rozporządzenia (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  4.3.Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca godnej pracy dla osób pracujących w gospodarstwie domowym *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  4.4.Umowa między Unią Europejską a Republiką Armenii dotycząca zasad udziału Republiki Armenii w programach unijnych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  4.5.Umowa między Unią Europejską a Republiką Francuską w sprawie stosowania do wspólnoty terytorialnej Saint-Barthélemy prawodawstwa unijnego dotyczącego opodatkowania * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  4.6.Zmiana decyzji 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  4.7.Koordynacja działalności darczyńców UE w zakresie pomocy rozwojowej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  4.8.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Phil Wynn Owen) * (głosowanie)
  4.9.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Alex Brenninkmeijer) * (głosowanie)
  4.10.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Henri Grethen) * (głosowanie)
  4.11.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Nikolaos Milionis) * (głosowanie)
  4.12.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Danièle Lamarque) * (głosowanie)
  4.13.Mianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego * (głosowanie)
  4.14.Ustanowienie wspólnych zasad i procedur wdrażania unijnych instrumentów na rzecz działań zewnętrznych ***I (głosowanie)
  4.15.Instrument na rzecz Stabilności ***I (głosowanie)
  4.16.Europejski Instrument Sąsiedztwa ***I (głosowanie)
  4.17.Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) ***I (głosowanie)
  4.18.Instrument Partnerstwa na rzecz współpracy z państwami trzecimi ***I (głosowanie)
  4.19.Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***I (głosowanie)
  4.20.Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy w zakresie rozwoju ***I (głosowanie)
  4.21.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) ***I (głosowanie)
  4.22.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * (głosowanie)
  4.23.System rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych * (głosowanie)
  4.24.Prawa człowieka na świecie w 2012 r. oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (głosowanie)
  4.25.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (głosowanie)
  4.26.Produkcja mleka na terenach górskich, obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz w regionach najbardziej oddalonych (głosowanie)
  4.27.Odporność na katastrofy i ograniczenia ryzyka ich występowania w krajach rozwijających się (głosowanie)
  4.28.Kobiety niepełnosprawne (głosowanie)
  4.29.Europejski plan działania na rzecz sektora detalicznego niosący korzyści wszystkim uczestnikom (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Problemy konstytucyjne związane z wielopoziomowym sprawowaniem rządów w UE (debata)
 9.Stosunki Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy państw członkowskich (debata)
 10.Trybunał administracyjny europejskiego mechanizmu stabilności: zaproszenie do zgłaszania kandydatur (debata)
 11.Zmiana niektórych rozporządzeń dotyczących wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków ***II - Zmiana niektórych rozporządzeń dotyczących wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania Komisji przekazanych uprawnień oraz uprawnień wykonawczych do przyjmowania niektórych środków ***II (debata)
 12.Rachunki płatnicze ***I (debata)
 13.Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną ***I (debata)
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Ogólne preferencje taryfowe (GSP +) (debata)
 16.Polityka zielonej infrastruktury (debata)
 17.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 18.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Phil Wynn Owen)
 Załącznik 2 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Alex Brenninkmeijer)
 Załącznik 3 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Henri Grethen)
 Załącznik 4 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Nikolaos Milionis)
 Załącznik 5 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Danièle Lamarque)
 Załącznik 6 - Mianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego
Protokół (251 kb) Lista obecności (64 kb)    Głosowanie imienne (2484 kb) Załącznik 1 (6 kb) Załącznik 2 (6 kb) Załącznik 3 (7 kb) 
 
            Załącznik 4 (7 kb) Załącznik 5 (6 kb) Załącznik 6 (7 kb) 
 
Protokół (283 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (363 kb) Głosowanie imienne (939 kb)    
 
Protokół (339 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (794 kb) Głosowanie imienne (2140 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności