Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 11 decembrie 2013 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 3.Pregătiri pentru reuniunea Consiliului European (19-20 decembrie 2013) (dezbatere)
 4.Votare
  
4.1.Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.2.Modificarea Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.3.Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind munca decentă pentru personalul casnic *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.4.Acordul UE-Armenia privind principiile generale de participare a Armeniei la programele Uniunii *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.5.Acordul dintre UE și Franța privind aplicarea în comunitatea din Saint-Barthélemy a legislației Uniunii în materie de impozitare * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.6.Modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.7.Coordonarea donatorilor din UE cu privire la ajutorul pentru dezvoltare (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.8.Numirea unui membru al Curții de Conturi (Phil Wynn Owen - UK) * (vot)
  
4.9.Numirea unui membru al Curții de Conturi (Alex Brenninkmeijer - NL) * (vot)
  
4.10.Numirea unui membru al Curții de Conturi (Henri Grethen - LU) * (vot)
  
4.11.Numirea unui membru al Curții de Conturi (Nikolaos Milionis - EL) * (vot)
  
4.12.Numirea unui membru al Curții de Conturi (Danièle Lamarque - FR) * (vot)
  
4.13.Numirea președintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene * (vot)
  
4.14.Norme şi proceduri comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru acţiuni externe ***I (vot)
  
4.15.Instrumentul de stabilitate ***I (vot)
  
4.16.Instrumentul european de vecinătate ***I (vot)
  
4.17.Instrumentul de asistență pentru preaderare ***I (vot)
  
4.18.Instrumentul de parteneriat pentru cooperarea cu ţările terţe ***I (vot)
  
4.19.Instrumentul de finanţare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială ***I (vot)
  
4.20.Instituirea unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare ***I (vot)
  
4.21.Fondul european de ajustare la globalizare 2014 – 2020 ***I (vot)
  
4.22.Schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal * (vot)
  
4.23.Sistemul de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive * (vot)
  
4.24.Drepturile omului în lume 2012 şi politica UE în această privință (vot)
  
4.25.Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (vot)
  
4.26.Producţia de lapte în zonele de munte, zonele defavorizate și regiunile ultraperiferice (vot)
  
4.27.Reziliența și reducerea riscului de dezastre în țările în curs de dezvoltare (vot)
  
4.28.Femeile cu dizabilități (vot)
  
4.29.Planul european de acţiune în domeniul comerţului cu amănuntul în beneficiul tuturor actorilor (vot)
 5.Explicaţii privind votul
 6.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 7.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 8.Problemele constituţionale ale unei administrări pe mai multe niveluri a Uniunii Europene (dezbatere)
 9.Relaţiile Parlamentului European cu instituţiile care reprezintă guvernele naţionale (dezbatere)
 10.Instanța de contencios administrativ a Mecanismului european de stabilitate: cerere de candidaturi (dezbatere)
 11.Modificarea anumitor regulamente privind politica comercială comună în legătură cu procedurile de adoptare a anumitor măsuri ***II - Modificarea anumitor regulamente referitoare la politica comercială comună în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare pentru adoptarea anumitor măsuri ***II (dezbatere)
 12.Conturi de plăţi ***I (dezbatere)
 13.Amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere ***I (dezbatere)
 14.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 15.Preferințe tarifare generalizate (SGP+) (dezbatere)
 16.Politica privind infrastructurile verzi (dezbatere)
 17.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 18.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 20.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi (Phil Wynn Owen - UK)
 Anexa 2 - Numirea unui membru al Curții de Conturi (Alex Brenninkmeijer - NL)
 Anexa 3 - Numirea unui membru al Curții de Conturi (Henri Grethen - LU)
 Anexa 4 - Numirea unui membru al Curții de Conturi (Nikolaos Milionis - EL)
 Anexa 5 - Numirea unui membru al Curții de Conturi (Danièle Lamarque - FR)
 Anexa 6 - Numirea președintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene
Proces-verbal (258 kb) Listă de prezență (64 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (2484 kb) Anexa 1 (6 kb) Anexa 2 (7 kb) Anexa 3 (7 kb) 
 
            Anexa 4 (7 kb) Anexa 5 (7 kb) Anexa 6 (7 kb) 
 
Proces-verbal (284 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (364 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (942 kb)    
 
Proces-verbal (347 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (779 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (2206 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate