Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 11. december 2013 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Popravki (člen 216 Poslovnika)
 3.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.-20. decembra 2013) (razprava)
 4.Čas glasovanja
  
4.1.Program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program Pericles 2020) ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.2.Sprememba Uredbe (EU) št. 99/2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.3.Konvencija Mednarodne organizacije dela o dostojnem delu za delavce v gospodinjstvu *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.4.Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Armenijo o splošnih načelih za sodelovanje Republike Armenije v programih Unije *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.5.Sporazum med EU in Francijo o uporabi zakonodaje Unije o obdavčevanju v zvezi z ozemeljsko skupnostjo Saint-Barthélemy * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.6.Sprememba Odločbe 2002/546/ES glede obdobja njene uporabe * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.7.Usklajenost med donatorji EU glede razvojne pomoči (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.8.Imenovanje člana Računskega sodišča (Phil Wynn Owen - UK) * (glasovanje)
  
4.9.Imenovanje člana Računskega sodišča (Alex Brenninkmeijer - NL) * (glasovanje)
  
4.10.Imenovanje člana Računskega sodišča (Henri Grethen - LU) * (glasovanje)
  
4.11.Imenovanje člana Računskega sodišča (Nikolaos Milionis - EL) * (glasovanje)
  
4.12.Imenovanje članice Računskega sodišča (Danièle Lamarque - FR) * (glasovanje)
  
4.13.Imenovanje predsednice nadzornega odbora Evropske centralne banke * (glasovanje)
  
4.14.Skupna pravila in postopki za izvajanje instrumentov Unije za zunanje ukrepanje ***I (glasovanje)
  
4.15.Instrument za stabilnost ***I (glasovanje)
  
4.16.Evropski sosedski instrument ***I (glasovanje)
  
4.17.Instrument za predpristopno pomoč ***I (glasovanje)
  
4.18.Instrument partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami ***I (glasovanje)
  
4.19.Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu ***I (glasovanje)
  
4.20.Vzpostavitev instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja ***I (glasovanje)
  
4.21.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za obdobje 2014–2020 ***I (glasovanje)
  
4.22.Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja * (glasovanje)
  
4.23.Sistem Skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi * (glasovanje)
  
4.24.Človekove pravice v svetu v letu 2012 in politika Evropske unije na tem področju (glasovanje)
  
4.25.Letno poročilo o politiki konkurence EU (glasovanje)
  
4.26.Proizvodnja mleka v gorskih območjih, območjih z neugodnim položajem in najbolj oddaljenih regijah (glasovanje)
  
4.27.Odpornost in zmanjšanje tveganja katastrof v državah v razvoju (glasovanje)
  
4.28.Invalidke (glasovanje)
  
4.29.Evropski akcijski načrt za maloprodajni sektor v korist vseh udeležencev (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanja
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Ustavne težave upravljanja Evropske unije na več ravneh (razprava)
 9.Odnosi Evropskega parlamenta z institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade (razprava)
 10.Upravni odbor Evropskega mehanizma za stabilnost: povabilo k oddaji prijave (razprava)
 11.Sprememba nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov ***II - Sprememba nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih pooblastil za sprejetje nekaterih ukrepov ***II (razprava)
 12.Plačilni računi ***I (razprava)
 13.Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij ***I (razprava)
 14.Sestava odborov in delegacij
 15.Splošni tarifni preferenciali (GSP+) (razprava)
 16.Politika za zeleno infrastrukturo (razprava)
 17.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 18.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje člana Računskega sodišča (Phil Wynn Owen - UK)
 Priloga 2 - Imenovanje člana Računskega sodišča (Alex Brenninkmeijer - NL)
 Priloga 3 - Imenovanje člana Računskega sodišča (Henri Grethen - LU)
 Priloga 4 - Imenovanje člana Računskega sodišča (Nikolaos Milionis - EL)
 Priloga 5 - Imenovanje članice Računskega sodišča (Danièle Lamarque - FR)
 Priloga 6 - Imenovanje predsednice nadzornega odbora Evropske centralne banke
Zapisnik (249 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Izid poimenskega glasovanja (2484 kb) Priloga 1 (6 kb) Priloga 2 (7 kb) Priloga 3 (7 kb) 
 
            Priloga 4 (7 kb) Priloga 5 (7 kb) Priloga 6 (7 kb) 
 
Zapisnik (271 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanj (350 kb) Izid poimenskega glasovanja (939 kb)    
 
Zapisnik (336 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (771 kb) Izid poimenskega glasovanja (2207 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov