Indeks 
Zapisnik
PDF 335kWORD 275k
Srijeda, 11. prosinca 2013. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Ispravci (članak 216. Poslovnika)
 3.Pripreme za sjednicu Europskog vijeća (od 19. do 20. prosinca 2013.) (rasprava)
 4.Glasovanje
  4.1.Program razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (Program „Periklo 2020.”) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  4.2.Izmjena Uredbe (EU) br. 99/2013 o europskom statističkom programu za razdoblje 2013. – 2017. ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  4.3.Konvencija Međunarodne organizacije rada o dostojnom radu za radnike zaposlene u kućanstvima *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  4.4.Sporazum između Europske unije i Republike Armenije o općim načelima za sudjelovanje Republike Armenije u programima Unije *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  4.5.Sporazum između Europske unije i Republike Francuske o primjeni zakonodavstva Unije o oporezivanju dohotka na zajednicu Saint-Barthélemy * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  4.6.Izmjena Odluke 2002/546/EZ u pogledu njezina razdoblja primjene * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  4.7.Koordiniranje donatora u EU-u za razvojnu pomoć (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  4.8.Imenovanje člana Revizorskog suda (Phil Wynn Owen - UK) * (glasovanje)
  4.9.Imenovanje člana Revizorskog suda (Alex Brenninkmeijer - NL) * (glasovanje)
  4.10.Imenovanje člana Revizorskog suda (Henri Grethen - LU) * (glasovanje)
  4.11.Imenovanje člana Revizorskog suda (Nikolaos Milionis - EL) * (glasovanje)
  4.12.Imenovanje člana Revizorskog suda (Danièle Lamarque - FR) * (glasovanje)
  4.13.Imenovanje predsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke * (glasovanje)
  4.14.Zajednička pravila i postupci za provođenje instrumenata Unije za vanjsko djelovanje ***I (glasovanje)
  4.15.Instrument za stabilnost ***I (glasovanje)
  4.16.Europski instrument za susjedstvo ***I (glasovanje)
  4.17.Instrument za pretpristupnu pomoć ***I (glasovanje)
  4.18.Instrument partnerstva za suradnju s trećim zemljama ***I (glasovanje)
  4.19.Instrument financiranja za promicanje demokracije i ljudskih prava diljem svijeta ***I (glasovanje)
  4.20.Uspostava financijskog instrumenta za razvojnu suradnju ***I (glasovanje)
  4.21.Europski fond za prilagodbe globalizaciji (2014. − 2020.) ***I (glasovanje)
  4.22.Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja * (glasovanje)
  4.23.Sustav za registraciju prijevoznika radioaktivnih tvari * (glasovanje)
  4.24.Ljudska prava u svijetu u 2012. godinu i politika Europske unije na tu temu (glasovanje)
  4.25.Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (glasovanje)
  4.26.Proizvodnja mlijeka u planinskim područjima, zapostavljenim područjima i najudaljenijim regijama (glasovanje)
  4.27.Ostvarivanje otpornosti i smanjenje rizika od katastrofa u zemljama u razvoju (glasovanje)
  4.28.Žene s invaliditetom (glasovanje)
  4.29.Europski akcijski plan za maloprodajni sektor u korist svih sudionika (glasovanje)
 5.Obrazloženja glasovanja
 6.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 7.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 8.Ustavni problemi višerazinskog upravljanja u EU-u (rasprava)
 9.Odnosi Europskog parlamenta s institucijama koje predstavljaju nacionalne vlade (rasprava)
 10.Upravni sud Europskog mehanizma za stabilnost: poziv na podnošenje prijava (rasprava)
 11.Izmjena određenih uredbi o zajedničkoj trgovinskoj politici s obzirom na postupke usvajanja određenih mjera ***II - Izmjena određenih uredbi koje se odnose na zajedničku trgovinsku politiku s obzirom na dodjelu delegiranih i provedbenih ovlasti za usvajanje određenih mjera ***II (rasprava)
 12.Računi za obavljanje platnog prometa ***I (rasprava)
 13.Pomorsko prostorno planiranje i integrirano upravljanje obalnim područjem ***I (rasprava)
 14.Sastav odbora i izaslanstava
 15.Opće carinske povlastice (GSP+) (rasprava)
 16.Politika o zelenoj infrastrukturi (rasprava)
 17.Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)
 18.Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)
 19.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1. - Imenovanje člana Revizorskog suda (Phil Wynn Owen - UK)
 Prilog 2. - Imenovanje člana Revizorskog suda (Alex Brenninkmeijer - NL)
 Prilog 3. - Imenovanje člana Revizorskog suda (Henri Grethen - LU)
 Prilog 4. - Imenovanje člana Revizorskog suda (Nikolaos Milionis - EL)
 Prilog 5. - Imenovanje člana Revizorskog suda (Danièle Lamarque - FR)
 Prilog 6. - Imenovanje predsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30.


2. Ispravci (članak 216. Poslovnika)

Ispravci P7_TA-PROV(2013)0490(COR01), P7_TA-PROV(2013)0491(COR01), P7_TA-PROV(2013)0492(COR01), P7_TA-PROV(2013)0493(COR01) i P7_TA-PROV(2013)0494(COR01) objavljeni su na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 2. zapisnika od 10.12.2013.).

Budući da ni jedan klub zastupnika ni najmanje četrdeset zastupnika, u skladu s člankom 216. stavkom 4. Poslovnika, nisu zatražili da se o njima glasuje, smatra se da su ispravci prihvaćeni.


3. Pripreme za sjednicu Europskog vijeća (od 19. do 20. prosinca 2013.) (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Pripreme za sjednicu Europskog vijeća (od 19. do 20. prosinca 2013.) (2013/2626(RSP))

Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) i Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Joseph Daul, u ime kluba PPE, Hannes Swoboda, u ime kluba S&D, Guy Verhofstadt, u ime kluba ALDE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jean-Pierre Audy, Rebecca Harms, u ime kluba Verts/ALE, Martin Callanan, u ime kluba ECR, Gabriele Zimmer, u ime kluba GUE/NGL, Nigel Farage, u ime kluba EFD, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrew Henry William Brons, i Elmar Brok.

PREDSJEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

Govorili su: William (grof) Dartmouth, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Elmaru Broku, na koje je ovaj odgovorio, Roberto Gualtieri, Graham Watson, Tarja Cronberg, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Rolandas Paksas, Nicole Sinclaire, Algirdas Saudargas, Enrique Guerrero Salom, Andrew Duff, Jill Evans, Evžen Tošenovský, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Laurence J.A.J. Stassen, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa, Charles Goerens, Bas Eickhout, Martina Anderson, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Elisa Ferreira, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, Mojca Kleva Kekuš, Marine Le Pen, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Udo Bullmann, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Rebecca Harms, Paulo Rangel, Glenis Willmott, Marietta Giannakou, Juan Fernando López Aguilar, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Karin Kadenbach, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Gay Mitchell, Ana Gomes, Frank Engel, Tunne Kelam i Othmar Karas.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Ioan Mircea Paşcu, Nikos Chrysogelos, Paul Murphy, Czesław Adam Siekierski, Tonino Picula, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová i Joseph Cuschieri.

Govorili su: Maroš Šefčovič i Vytautas Leškevičius.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Jean-Pierre Audy, Michael Gahler i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, u ime kluba PPE, Roberto Gualtieri, Elisa Ferreira i Maria Eleni Koppa, u ime kluba S&D, i Guy Verhofstadt, u ime kluba ALDE, o pripremama za sjednicu Europskog vijeća (19. – 20. prosinca 2013.) 2013/2626(RSP) (B7-0560/2013)

- Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric i Willy Meyer, u ime kluba GUE/NGL, o pripremama za sjednicu Europskog vijeća 19. i 20. prosinca 2013. 2013/2626(RSP) (B7-0565/2013)

- Sven Giegold i Daniel Cohn-Bendit, u ime kluba Verts/ALE, o pripremama za sjednicu Europskog vijeća (19.–20. prosinca 2013.) 2013/2626(RSP) (B7-0566/2013)

- Martin Callanan, u ime kluba ECR, o pripremama za sjednicu Europskog vijeća (19. – 20. prosinca 2013.) 2013/2626(RSP) (B7-0584/2013)

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.19. zapisnika od 12. prosinca 2013.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 11:50.)

(Od 11:50 do 12:20 Parlament se sastaje povodom uručenja nagrade LUX)

(Sjednica je nastavljena u 12:20)


PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjednica

4. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

°
° ° °

Govorila je Rebecca Harms kako bi zaželjela dobrodošlicu aktivistima ukrajinskog pokreta „Euromaidan”, nazočnima u galeriji.


4.1. Program razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (Program „Periklo 2020.”) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (Program „Periklo 2020.”) [COM(2011)0913 - C7-0510/2011- 2011/0449(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Anthea McIntyre (A7-0423/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0552)


4.2. Izmjena Uredbe (EU) br. 99/2013 o europskom statističkom programu za razdoblje 2013. – 2017. ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 99/2013 o europskom statističkom programu za razdoblje 2013. – 2017. [COM(2013)0525 - C7-0224/2013- 2013/0249(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Pablo Zalba Bidegain (A7-0401/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0553)


4.3. Konvencija Međunarodne organizacije rada o dostojnom radu za radnike zaposlene u kućanstvima *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća kojom se države članice ovlašćuju da u interesu Europske unije ratificiraju Konvenciju Međunarodne organizacije rada o dostojnom radu za radnike zaposlene u kućanstvima iz 2011. (Konvencija br. 189.) [11462/2013 - C7-0234/2013- 2013/0085(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0554)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


4.4. Sporazum između Europske unije i Republike Armenije o općim načelima za sudjelovanje Republike Armenije u programima Unije *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o zaključivanju protokola Sporazumu o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Armenije s druge strane o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Armenije o općim načelima za sudjelovanje Republike Armenije u programima Unije [16469/2012 - C7-0009/2013- 2012/0247(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Tomasz Piotr Poręba (A7-0406/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0555)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


4.5. Sporazum između Europske unije i Republike Francuske o primjeni zakonodavstva Unije o oporezivanju dohotka na zajednicu Saint-Barthélemy * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Francuske o primjeni zakonodavstva Unije o oporezivanju dohotka od štednje i administrativnoj suradnji u području oporezivanja na zajednicu Saint-Barthélemy [COM(2013)0555 - 2013/0269(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sławomir Nitras (A7-0404/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0556)


4.6. Izmjena Odluke 2002/546/EZ u pogledu njezina razdoblja primjene * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2002/546/EZ u pogledu njezina razdoblja primjene [COM(2013)0781 - C7-0420/2013- 2013/0387(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A7-0431/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0557)


4.7. Koordiniranje donatora u EU-u za razvojnu pomoć (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće s preporukama Komisiji za koordiniranje donatora u EU-u za razvojnu pomoć [2013/2057(INL)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Gay Mitchell (A7-0393/2013)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0558)


4.8. Imenovanje člana Revizorskog suda (Phil Wynn Owen - UK) * (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Phila Wynna Owena za člana Revizorskog suda [N7-0083/2013 - C7-0313/2013- 2013/0811(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A7-0438/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1. zapisnika od 11.12.2013.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P7_TA(2013)0559)


4.9. Imenovanje člana Revizorskog suda (Alex Brenninkmeijer - NL) * (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Alexa Brenninkmeijera za člana Revizorskog suda [N7-0083/2013 - C7-0312/2013- 2013/0810(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A7-0433/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 2. zapisnika od 11.12.2013.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P7_TA(2013)0560)


4.10. Imenovanje člana Revizorskog suda (Henri Grethen - LU) * (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Henrija Grethena za člana Revizorskog suda [N7-0083/2013 - C7-0309/2013- 2013/0807(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A7-0439/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 3. zapisnika od 11.12.2013.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P7_TA(2013)0561)


4.11. Imenovanje člana Revizorskog suda (Nikolaos Milionis - EL) * (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Nikolaosa Milionisa za člana Revizorskog suda [N7-0083/2013 - C7-0310/2013- 2013/0808(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A7-0436/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 4. zapisnika od 11.12.2013.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P7_TA(2013)0562)


4.12. Imenovanje člana Revizorskog suda (Danièle Lamarque - FR) * (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Danièle Lamarque za članicu Revizorskog suda [N7-0083/2013 - C7-0311/2013- 2013/0809(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A7-0437/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 5. zapisnika od 11.12.2013.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P7_TA(2013)0563)


4.13. Imenovanje predsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Europske središnje banke za imenovanje predsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke [N7-0103/2013 - C7-0424/2013- 2013/0901(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Sharon Bowles (A7-0452/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 6. zapisnika od 11.12.2013.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P7_TA(2013)0564)


4.14. Zajednička pravila i postupci za provođenje instrumenata Unije za vanjsko djelovanje ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkih pravila i postupaka za provođenje instrumenata Unije za vanjsko djelovanje [COM(2011)0842 - C7-0494/2011- 2011/0415(COD)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Elmar Brok (A7-0447/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI PRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0565)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0565)


4.15. Instrument za stabilnost ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za stabilnost [COM(2011)0845 - C7-0497/2011- 2011/0413(COD)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI PRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0566)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0566)


4.16. Europski instrument za susjedstvo ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta za susjedstvo [COM(2011)0839 - C7-0492/2011- 2011/0405(COD)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI PRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0567)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0567)


4.17. Instrument za pretpristupnu pomoć ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Instrumentu za pretpristupnu pomoć (IPA II) [COM(2011)0838 - C7-0491/2011- 2011/0404(COD)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Libor Rouček (A7-0445/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI PRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0568)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0568)


4.18. Instrument partnerstva za suradnju s trećim zemljama ***I (glasovanje)

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju instrumenta partnerstva za suradnju s trećim zemljama [COM(2011)0843 - C7-0495/2011- 2011/0411(COD)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI PRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0569)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0569)


4.19. Instrument financiranja za promicanje demokracije i ljudskih prava diljem svijeta ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta financiranja za promicanje demokracije i ljudskih prava diljem svijeta [COM(2011)0844 - C7-0496/2011- 2011/0412(COD)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI PRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0570)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0570)


4.20. Uspostava financijskog instrumenta za razvojnu suradnju ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o supostavi financijskog instrumenta za razvojnu suradnju [COM(2011)0840 - C7-0493/2011- 2011/0406(COD)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Thijs Berman (A7-0450/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI PRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0571)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0571)

Govorili su:

Androulla Vassiliou (povjerenica Komisije) o rezultatima glasovanja u vezi s instrumentima vanjske politike.


4.21. Europski fond za prilagodbe globalizaciji (2014. − 2020.) ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbe globalizaciji (2014. – 2020.) [COM(2011)0608 - C7-0319/2011- 2011/0269(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Marian Harkin (A7-0005/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI PRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0572)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0572)


4.22. Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u vezi s obveznom automatskom razmjenom informacija u području oporezivanja [COM(2013)0348 - C7-0200/2013- 2013/0188(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANIPRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0573)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0573)

Govorili su:

George Sabin Cutaş (izvjestitelj), nakon glasovanja.


4.23. Sustav za registraciju prijevoznika radioaktivnih tvari * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o osnivanju sustava Zajednice za registraciju prijevoznika radioaktivnih tvari [COM(2012)0561 - C7-0320/2012- 2011/0225(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Béla Kovács (A7-0385/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANIPRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0574)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0574)


4.24. Ljudska prava u svijetu u 2012. godinu i politika Europske unije na tu temu (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću o ljudskim pravima u svijetu za 2012. godinu i politici Europske unije na tu temu [2013/2152(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Eduard Kukan (A7-0418/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0575)

Govorili su:

Eduard Kukan (izvjestitelj) predložio je usmeni amandman na amandman 23, koji se uključuje.

Maria Eleni Koppa predložila je usmeni amandman na amandman 3rev.

Budući da je više od 40 zastupnika bilo protiv razmatranja ovog usmenog amandmana, on se ne uključuje.

Michael Cashman zatražio je elektroničku provjeru amandmana 20.


4.25. Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja Europske unije [2013/2075(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0576)

Govorili su:

Andreas Schwab, prije glasovanja, o glasačkom popisu EPP-a.


4.26. Proizvodnja mlijeka u planinskim područjima, zapostavljenim područjima i najudaljenijim regijama (glasovanje)

Izvješće o održavanju proizvodnje mlijeka u planinskim predjelima, siromašnim područjima i najudaljenijim regijama nakon isteka roka mliječne kvote [2013/2097(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Herbert Dorfmann (A7-0383/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio klub zastupnika GUE/NGL)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0577)

°
° ° °

Govorio je Michael Cashman, koji se osvrnuo na glasovanje o izvješću Edite Estrela (A7-0426/2013) od utorka i zatražio provjeru dobrog funkcioniranja sustava elektroničkog glasovanja (predsjednica je odgovorila da je ta provjera već provedena).


4.27. Ostvarivanje otpornosti i smanjenje rizika od katastrofa u zemljama u razvoju (glasovanje)

Izvješće o pristupu EU-a za ostvarivanje otpornosti i smanjenju rizika od katastrofa u zemljama u razvoju: pouka iz krize u vezi sa sigurnosti hrane [2013/2110(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Gay Mitchell (A7-0375/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0578)


4.28. Žene s invaliditetom (glasovanje)

Izvješće o ženama s invaliditetom [2013/2065(INI)] - Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova. Izvjestiteljica: Angelika Werthmann (A7-0329/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 28.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0579)

Govorili su:

Angelika Werthmann (izvjestiteljica), prije glasovanja.


4.29. Europski akcijski plan za maloprodajni sektor u korist svih sudionika (glasovanje)

Izvješće o Europskom akcijskom planu za maloprodajni sektor u korist svih sudionika [2013/2093(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Cornelis de Jong (A7-0374/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 29.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0580)

Govorili su:

Evelyne Gebhardt, o glasačkom popisu kluba zastupnika S&D.


5. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuka: Inês Cristina Zuber - A7-0394/2013
Biljana Borzan, Claudette Abela Baldacchino, Peter Jahr, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Daniel Hannan i Joseph Cuschieri

Izvješće: Elmar Brok - A7-0447/2013
Ruža Tomašić, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Jim Higgins i Andrej Plenković

Izvješće: Reinhard Bütikofer - A7-0451/2013
Jim Higgins i Andrej Plenković

Izvješće: Eduard Kukan - A7-0449/2013
Dubravka Šuica, Zdravka Bušić, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković i Elena Băsescu

Izvješće: Libor Rouček - A7-0445/2013
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Oleg Valjalo, Ewald Stadler, Ivana Maletić, Andrej Plenković i Elena Băsescu

Izvješće: Antonio López-Istúriz White - A7-0446/2013
Dubravka Šuica, Zdravka Bušić, Jim Higgins i Andrej Plenković

Izvješće: Alexander Graf Lambsdorff - A7-0448/2013
Dubravka Šuica, Jim Higgins, Andrej Plenković i David Campbell Bannerman

Izvješće: Thijs Berman - A7-0450/2013
Ewald Stadler i Andrej Plenković

Izvješće: Marian Harkin - A7-0005/2013
Francesco De Angelis, Zofija Mazej Kukovič, Dubravka Šuica, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Paul Murphy, Ivana Maletić, Nikola Vuljanić, Elena Băsescu i Giommaria Uggias

Izvješće: George Sabin Cutaş - A7-0376/2013
Dubravka Šuica, Erminia Mazzoni i Jim Higgins

Izvješće: Eduard Kukan - A7-0418/2013
Dubravka Šuica, Adam Bielan, Davor Ivo Stier, Jim Higgins, Paul Murphy, Ewald Stadler i Elena Băsescu

Izvješće: Ramon Tremosa i Balcells - A7-0357/2013
Dubravka Šuica, Erminia Mazzoni, Jim Higgins, Ivana Maletić i Andrej Plenković.


6. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:25, a nastavljena u 15:05.)

PREDSJEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

7. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


8. Ustavni problemi višerazinskog upravljanja u EU-u (rasprava)

Izvješće o ustavnim problemima višerazinskog upravljanja u Europskoj uniji [2012/2078(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelji: Roberto Gualtieri i Rafał Trzaskowski (A7-0372/2013)

Roberto Gualtieri (izvjestitelj) i György Schöpflin (zamjenik izvjestitelja) predstavili su izvješće.

Govorio je Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Sylvie Goulard (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ECON), Stephen Hughes (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Elmar Brok, u ime kluba PPE, Jo Leinen, u ime kluba S&D, Andrew Duff, u ime kluba ALDE, Gerald Häfner, u ime kluba Verts/ALE, Ashley Fox, u ime kluba ECR, Helmut Scholz, u ime kluba GUE/NGL, John Stuart Agnew, u ime kluba EFD, Francisco Sosa Wagner, nezavisni zastupnik, Jean-Paul Gauzès, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Ruža Tomašić, João Ferreira, Mara Bizzotto, Andreas Mölzer, Tamás Deutsch, Zita Gurmai, Charalampos Angourakis, Auke Zijlstra, Carlo Casini, Pervenche Berès, Zdravka Bušić, George Sabin Cutaş, Paulo Rangel i Sandra Petrović Jakovina.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Miroslav Mikolášik, Nikola Vuljanić i Andrew Henry William Brons.

Govorili su: Maroš Šefčovič, Roberto Gualtieri i György Schöpflin.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.20. zapisnika od 12. prosinca 2013.

PREDSJEDA: László SURJÁN
potpredsjednik


9. Odnosi Europskog parlamenta s institucijama koje predstavljaju nacionalne vlade (rasprava)

Izvješće o odnosima Europskog parlamenta s institucijama koje predstavljaju nacionalne vlade [2012/2034(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

Alain Lamassoure predstavio je izvješće.

Govorio je Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: György Schöpflin, u ime kluba PPE, Zita Gurmai, u ime kluba S&D, Andrew Duff, u ime kluba ALDE, Gerald Häfner, u ime kluba Verts/ALE, Oldřich Vlasák, u ime kluba ECR, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bruno Gollnisch, Nikola Vuljanić, u ime kluba GUE/NGL, John Stuart Agnew, u ime kluba EFD, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Angelika Werthmann, Constance Le Grip, Roberto Gualtieri, Angelika Werthmann, James Nicholson, Jaroslav Paška, Andrej Plenković, Enrique Guerrero Salom, Dubravka Šuica, Jo Leinen, Paulo Rangel i Sandra Petrović Jakovina.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marino Baldini i Andrew Henry William Brons.

Govorili su: Maroš Šefčovič i Alain Lamassoure.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.21. zapisnika od 12. prosinca 2013.


10. Upravni sud Europskog mehanizma za stabilnost: poziv na podnošenje prijava (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Upravni sud Europskog mehanizma za stabilnost: poziv na podnošenje prijava (2013/2984(RSP))

Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) i Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Elmar Brok, u ime kluba PPE, Roberto Gualtieri, u ime kluba S&D, i Sven Giegold, u ime kluba Verts/ALE.

Govorili su: Maroš Šefčovič i Vytautas Leškevičius.

Rasprava je zaključena.


PREDSJEDA: Alejo VIDAL-QUADRAS
potpredsjednik

11. Izmjena određenih uredbi o zajedničkoj trgovinskoj politici s obzirom na postupke usvajanja određenih mjera ***II - Izmjena određenih uredbi koje se odnose na zajedničku trgovinsku politiku s obzirom na dodjelu delegiranih i provedbenih ovlasti za usvajanje određenih mjera ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni određenih uredbi u vezi sa zajedničkom trgovinskom politikom u pogledu postupaka za usvajanje određenih mjera [13283/1/2013 - C7-0411/2013- 2011/0039(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0421/2013)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni određenih uredbi koje se odnose na zajedničku trgovinsku politiku s obzirom na dodjelu delegiranih i provedbenih ovlasti za usvajanje određenih mjera [13284/1/2013 - C7-0408/2013- 2011/0153(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Jörg Leichtfried (A7-0419/2013)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl i Jörg Leichtfried predstavili su svoje preporuke za drugo čitanje.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su: Daniel Caspary, u ime kluba PPE, Vital Moreira, u ime kluba S&D, Niccolò Rinaldi, u ime kluba ALDE, i Salvatore Iacolino.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Erik Bánki.

Govorili su: Neven Mimica, Godelieve Quisthoudt-Rowohl i Jörg Leichtfried.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.15. zapisnika od 12. prosinca 2013. i točka 12.6. zapisnika od 12. prosinca 2013.


12. Računi za obavljanje platnog prometa ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usporedivosti naknada vezanih uz račune za obavljanje platnog prometa, prebacivanje računa za obavljanje platnog prometa i pristup računima za obavljanje platnog prometa s osnovnim svojstvima [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

Jürgen Klute predstavio je izvješće.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su: Evelyne Gebhardt (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Dimitar Stoyanov (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI), Werner Langen, u ime kluba PPE, Olle Ludvigsson, u ime kluba S&D, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Olle Schmidt, Philippe De Backer, u ime kluba ALDE, Sven Giegold, u ime kluba Verts/ALE, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Sylvie Goulard, Theodor Dumitru Stolojan, Oleg Valjalo, Olle Schmidt, Sari Essayah i Olga Sehnalová.

Govorili su: Neven Mimica i Jürgen Klute.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.7. zapisnika od 12. prosinca 2013.


13. Pomorsko prostorno planiranje i integrirano upravljanje obalnim područjem ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za pomorsko prostorno planiranje i integrirano upravljanje obalnim područjem [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

Gesine Meissner predstavila je izvješće.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su: Isabelle Thomas (izvjestiteljica za mišljenje Odbora PECH), Werner Kuhn, u ime kluba PPE, i Spyros Danellis, u ime kluba S&D.

PREDSJEDA: Edward McMILLAN-SCOTT
potpredsjednik

Govorili su: Izaskun Bilbao Barandica, u ime kluba ALDE, Julie Girling, u ime kluba ECR, Juozas Imbrasas, u ime kluba EFD, Patricia van der Kammen, nezavisna zastupnica, Dubravka Šuica, Bogusław Liberadzki, Ruža Tomašić, Nikolaos Salavrakos, Seán Kelly i Andrej Plenković.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Erik Bánki, Tonino Picula i Marusya Lyubcheva.

Govorili su: Neven Mimica i Gesine Meissner.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.8. zapisnika od 12. prosinca 2013.


14. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od kluba zastupnika PPE primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

- izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Makedonije: Frank Engel umjesto Georgesa Bacha

- izaslanstvo za odnose sa Švicarskom i Norveškom, u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Islanda te u Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP): Georges Bach

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


15. Opće carinske povlastice (GSP+) (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000133/2013) koje je postavio Vital Moreira, u ime Odbor za međunarodnu trgovinu Komisiji: Mehanizam za praćenje i bodovna lista općeg sustava povlastica plus (GSP+) (2013/2959(RSP)) (B7-0527/2013)

Vital Moreira obrazložio je pitanje.

Neven Mimica (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Tokia Saïfi, u ime kluba PPE, David Martin, u ime kluba S&D, Niccolò Rinaldi, u ime kluba ALDE, Franziska Keller, u ime kluba Verts/ALE, Cristiana Muscardini, u ime kluba ECR, Paul Murphy, u ime kluba GUE/NGL, Peter Šťastný, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Vital Moreira, Phil Bennion, Sajjad Karim, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Martin, i Michael Gahler.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Peter Skinner, Josefa Andrés Barea i João Ferreira.

Govorio je Neven Mimica.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuje rasprava na temelju članka 115. stavka 5. Poslovnika:

- Franziska Keller i Yannick Jadot, u ime kluba Verts/ALE, Helmut Scholz i Paul Murphy, u ime kluba GUE/NGL, o delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. …/… od 28. kolovoza 2013. o sastavljanju Priloga III. Uredbe (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih tarifnih povlastica (C(2013)05541 - 2013/2815(DEA)) (2013/2663(RSP)) (B7-0546/2013)

- Vital Moreira, u ime Odbora za međunarodnu trgovinu, o neulaganju prigovora na delegiranu Uredbu Komisije od 30. listopada 2013. kojom se izmjenjuju prilozi I., II. i IV. Uredbi (EU) br. 978/2012 o primjeni sustava općih carinskih povlastica (C(2013)07167 - 2013/2929(DEA)) (2013/2663(RSP)) (B7-0547/2013).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.13. zapisnika od 12. prosinca 2013. i točka 12.14. zapisnika od 12. prosinca 2013.


16. Politika o zelenoj infrastrukturi (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000094/2013) koje je postavio Salvatore Tatarella, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Anna Rosbach i Kartika Tamara Liotard, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Razvoj politike EU-a o zelenoj infrastrukturi (2013/2663(RSP)) (B7-0525/2013)

Salvatore Tatarella obrazložio je pitanje.

Neven Mimica (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorili su: Christa Klaß, u ime kluba PPE, Edite Estrela, u ime kluba S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime kluba ALDE, Sandrine Bélier, u ime kluba Verts/ALE, João Ferreira, u ime kluba GUE/NGL, Roger Helmer, u ime kluba EFD, Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Dubravka Šuica i Vladimir Urutchev.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Jaroslav Paška.

Govorio je Neven Mimica.

Prijedlog rezolucije kojim se zaključuje rasprava na temelju članka 115. stavka 5. Poslovnika:

- Salvatore Tatarella, u ime kluba PPE, Edite Estrela, u ime kluba S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime kluba ALDE, Sandrine Bélier, u ime kluba Verts/ALE, Anna Rosbach, u ime kluba ECR, i Kartika Tamara Liotard, u ime kluba GUE/NGL, o zelenoj infrastrukturi – unapređenje europskog prirodnog kapitala 2013/2663(RSP) (B7-0549/2013)

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.22. zapisnika od 12. prosinca 2013.


17. Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. i III. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju informacija o hrani potrošačima u vezi s određenim žitaricama koje izazivaju alergije ili intolerancije i hranom s dodatkom fitosterola, estera fitosterola, fitostanola ili estera fitostanola (C(2013)07978 – 2013/2968(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ENVI

Rok za prigovor: 2 mjeseca od dana primitka 22. studenog 2013.

- Delegirana Uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s proizvodnjom vozila i općim zahtjevima za odobrenje vozila na dva ili tri kotača te četverocikala (C(2013)07994 – 2013/2966(DEA))
upućeno nadležnom odboru: IMCO

Rok za prigovor: 2 mjeseca od dana primitka 21. studenog 2013.

°
° ° °

Nacrti delegiranih akata kojima je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Sastavljanje Priloga III. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih tarifnih povlastica C(2013)05541 - 2013/2815(DEA)
upućeno nadležnom odboru: INTA

Rok za prigovor: 2 mjeseca od dana primitka 28. kolovoza 2013.
Produženje roka za prigovor: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta.

- Delegirana uredba Komisije (EU) o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća C(2013)06284 - 2013/2863(DEA)
upućeno nadležnim odborima: BUDG, CONT

Rok za prigovor: 2 mjeseca od dana primitka 30. rujna 2013.

Produženje roka za prigovor: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta.


18. Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije (EU) o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža (D028021/04 - 2013/2987(RPS) - rok: 07/03/2014)
upućeno nadležni: ITRE

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 965/2012 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (D028098/03 - 2013/2986(RPS) - rok: 05/03/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Uredba Komisije (EU) o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama operatora iz trećih zemalja u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (D028099/03 - 2013/2965(RPS) - rok: 20/02/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni Priloga II. i V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D029474/02 - 2013/2969(RPS) - rok: 26/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 593/2007 (D029685/02 - 2013/2972(RPS) - rok: 28/02/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe kopolimera polivinilpirolidon-vinil acetata u krutim dodacima hrani i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu specifikacija (D029998/03 - 2013/2975(RPS) - rok: 28/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća te Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu uporabe magnezijeva dihidrogen difosfata kao tvari za rahljenje i regulatora kiselosti (D030001/02 - 2013/2977(RPS) - rok: 28/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja određenih aromatičnih tvari s popisa Unije (D030003/03 - 2013/2976(RPS) - rok: 28/02/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama i Uredbe Komisije (EZ) br. 251/2009 i (EU) br. 275/2010 u pogledu serija podataka koji se prikupljaju i mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (D030105/02 - 2013/2971(RPS) - rok: 27/02/2014)
upućeno nadležni: ECON

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj statistici s obzirom na provedbu godišnjih statistika o potrošnji energije u kućanstvima (D030122/01 - 2013/2978(RPS) - rok: 28/02/2014)
upućeno nadležni: ITRE


19. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 524.086/OJJE).


20. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica je zaključena u 21:30.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Potpisali su se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Prilog 1. - Imenovanje člana Revizorskog suda (Phil Wynn Owen - UK)

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Legutko, McClarkin, Migalski, Muscardini, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, van Dalen, Češková

EFD:

Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Helmer, Kurski, Paksas, Provera, Salavrakos, Scottà, Terho, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Liotard, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Nattrass, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bertot, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Estrela, Fajon, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tarabella, Tirolien, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Ždanoka


Prilog 2. - Imenovanje člana Revizorskog suda (Alex Brenninkmeijer - NL)

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Legutko, McClarkin, Migalski, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, van Dalen, Češková

EFD:

Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Paksas, Provera, Salavrakos, Scottà, Terho, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Nattrass, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bertot, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pirker, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tarabella, Trautmann, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka


Prilog 3. - Imenovanje člana Revizorskog suda (Henri Grethen - LU)

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, van Dalen, Češková

EFD:

Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Paksas, Provera, Salavrakos, Scottà, Terho, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka


Prilog 4. - Imenovanje člana Revizorskog suda (Nikolaos Milionis - EL)

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Legutko, McClarkin, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, van Dalen, Češková

EFD:

Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Paksas, Provera, Salavrakos, Scottà, Terho, Vanhecke

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bušić, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Demesmaeker, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka


Prilog 5. - Imenovanje člana Revizorskog suda (Danièle Lamarque - FR)

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:

Aylward, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Thein, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Ford, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Legutko, McClarkin, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD:

Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Provera, Scottà, Terho, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Korhola, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka


Prilog 6. - Imenovanje predsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, De Martini, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Legutko, McClarkin, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD:

Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Provera, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Lyubcheva, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomsen, Toia, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti