Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0074(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0379/2013

Ingediende teksten :

A7-0379/2013

Debatten :

PV 11/12/2013 - 13
CRE 11/12/2013 - 13

Stemmingen :

PV 12/12/2013 - 12.8
CRE 12/12/2013 - 12.8
Stemverklaringen
PV 17/04/2014 - 9.5
CRE 17/04/2014 - 9.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0588
P7_TA(2014)0449

Notulen
Donderdag 12 december 2013 - Straatsburg

12.8. Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0588)

Brian Simpson (voorzitter van de Commissie TRAN en plaatsvervangend rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Het woord werd gevoerd door:

Spyros Danellis die een mondeling amendement op amendement 36 voorstelde, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid