Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0380(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0282/2013

Ingediende teksten :

A7-0282/2013

Debatten :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Stemmingen :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Stemverklaringen
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Stemverklaringen
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Notulen
Donderdag 12 december 2013 - Straatsburg

12.10. Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij ***I (stemming)
CRE

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij [tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad, Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad en Verordening nr. XXX/2011 van de Raad inzake het geïntegreerd maritiem beleid] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Alain Cadec (rapporteur) stelt voor de stemming overeenkomstig artikel 177, lid 4 van het Reglement uit te stellen, en Guido Milana (ondervoorzitter van de Commissie PECH) steunt het voorstel.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

Juridische mededeling - Privacybeleid