Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2983(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0557/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2013 - 12.17
CRE 12/12/2013 - 12.17

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0595

Zápisnica
Štvrtok, 12. decembra 2013 - Štrasburg

12.17. Výsledky samitu vo Vilniuse a budúcnosť Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013 a B7-0569/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0557/2013

(nahrádzajúci B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013 a B7-0569/2013):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Jerzy Buzek, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski a Mário David v mene skupiny PPE;

Libor Rouček, Marek Siwiec, Boris Zala a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D;

Graham Watson, Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff a Stanimir Ilchev v mene skupiny ALDE;

Rebecca Harms, Werner Schulz, Indrek Tarand a Mark Demesmaeker v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR;

Zbigniew Ziobro a Tadeusz Cymański v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2013)0595)

(Návrh uznesenia B7-0564/2013 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Elmar Brok predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 5, ktorý bol schválený.

Rebecca Harms po hlasovaní.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia