Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2879(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0556/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0556/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2013 - 12.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0596

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

12.18. Έκθεση προόδου του 2013 για την Αλβανία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0556/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0596)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου