Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2663(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0549/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0549/2013

Συζήτηση :

PV 11/12/2013 - 16
CRE 11/12/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2013 - 12.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0600

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

12.22. Πολιτική Πράσινης Υποδομής (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0549/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0600)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου