Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2981(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0562/2013

Συζήτηση :

PV 12/12/2013 - 17.2
CRE 12/12/2013 - 17.2

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2013 - 18.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0603

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

17.2. Αφαιρέσεις οργάνων στην Κίνα
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013 και B7-0583/2013 (2013/2981(RSP))

Οι Raül Romeva i Rueda, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Nirj Deva, Tunne Kelam, Marie-Christine Vergiat, Kristiina Ojuland, και Charles Tannock, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Catherine Stihler, παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Véronique De Keyser, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marie-Christine Vergiat, Sari Essayah, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marc Tarabella, Eija-Riitta Korhola, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Ana Gomes και Véronique De Keyser, Seán Kelly, Nirj Deva, επί της εφαρμογής του Κανονισμού (ο Πρόεδρος τού αφαιρεί τον λόγο, καθώς η παρέμβασή του δεν αποτελεί παρατήρηση επί της εφαρμογής του Κανονισμού), και Crescenzio Rivellini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Laima Liucija Andrikienė, Marc Tarabella και Michael Gahler.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου