Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2980(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0561/2013

Arutelud :

PV 12/12/2013 - 17.1
CRE 12/12/2013 - 17.1

Hääletused :

PV 12/12/2013 - 18.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0602

Protokoll
Neljapäev, 12. detsember 2013 - Strasbourg

18.1. Olukord Kesk-Aafrika Vabariigis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013 ja B7-0575/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0561/2013

(asendades B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013 ja B7-0575/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Seán Kelly, Joachim Zeller ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella ja Antigoni Papadopoulou fraktsiooni S&D nimel;

Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0602)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0573/2013 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika