Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2980(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0561/2013

Debaty :

PV 12/12/2013 - 17.1
CRE 12/12/2013 - 17.1

Głosowanie :

PV 12/12/2013 - 18.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0602

Protokół
Czwartek, 12 grudnia 2013 r. - Strasburg

18.1. Sytuacja w Republice Środkowej Afryki (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013 i B7-0575/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0561/2013

(zastępujący B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013 i B7-0575/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Seán Kelly, Joachim Zeller i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella i Antigoni Papadopoulou w imieniu grupy S&D;

Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden i Adam Bielan w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0602)

(Projekt rezolucji B7-0573/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności