Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2980(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0561/2013

Dezbateri :

PV 12/12/2013 - 17.1
CRE 12/12/2013 - 17.1

Voturi :

PV 12/12/2013 - 18.1

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0602

Proces-verbal
Joi, 12 decembrie 2013 - Strasbourg

18.1. Situația din Republica Centrafricană (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013 şi B7-0575/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0561/2013

(care înlocuieşte B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013 şi B7-0575/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Seán Kelly, Joachim Zeller şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella şi Antigoni Papadopoulou, în numele Grupului S&D;

Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2013)0602)

(Propunerea de rezoluţie B7-0573/2013 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate