Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2981(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0562/2013

Rozpravy :

PV 12/12/2013 - 17.2
CRE 12/12/2013 - 17.2

Hlasování :

PV 12/12/2013 - 18.2

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0603

Zápis
Čtvrtek, 12. prosince 2013 - Štrasburk

18.2. Odebírání orgánů v Číně (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013 a B7-0583/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0562/2013

(nahrazující B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0582/2013 a B7-0583/2013):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés a Bogusław Sonik za skupinu PPE,

Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE,

Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Mark Demesmaeker, Raül Romeva i Rueda a Rui Tavares za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan a Roberts Zīle za skupinu ECR;

Claudio Morganti a Mara Bizzotto za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2013)0603)

(Návrh usnesení B7-0581/2013 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí