Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2981(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0562/2013

Debaty :

PV 12/12/2013 - 17.2
CRE 12/12/2013 - 17.2

Głosowanie :

PV 12/12/2013 - 18.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0603

Protokół
Czwartek, 12 grudnia 2013 r. - Strasburg

18.2. Nielegalne pobieranie organów do przeszczepów w Chinach (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013 i B7-0583/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0562/2013

(zastępujący B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0582/2013 i B7-0583/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,

Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE,

Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Mark Demesmaeker, Raül Romeva i Rueda i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan i Roberts Zīle w imieniu grupy ECR;

Claudio Morganti i Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2013)0603)

(Projekt rezolucji B7-0581/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności