Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2982(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0563/2013

Arutelud :

PV 12/12/2013 - 17.3
CRE 12/12/2013 - 17.3

Hääletused :

PV 12/12/2013 - 18.3
CRE 12/12/2013 - 18.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0604

Protokoll
Neljapäev, 12. detsember 2013 - Strasbourg

18.3. Olukord Sri Lankas (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013 ja B7-0580/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 26)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0563/2013

(asendades B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0579/2013 ja B7-0580/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Anne Delvaux, Seán Kelly, Salvador Sedó i Alabart ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou ja Mojca Kleva Kekuš fraktsiooni S&D nimel;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0604)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0578/2013 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika