Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 12 decembrie 2013 - Strasbourg

18. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


18.1. Situația din Republica Centrafricană (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013 şi B7-0575/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0561/2013

(care înlocuieşte B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013 şi B7-0575/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Seán Kelly, Joachim Zeller şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella şi Antigoni Papadopoulou, în numele Grupului S&D;

Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2013)0602)

(Propunerea de rezoluţie B7-0573/2013 a devenit caducă.)


18.2. Prelevarea de organe în China (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013 şi B7-0583/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0562/2013

(care înlocuieşte B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0582/2013 şi B7-0583/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula şi Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE,

Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Mark Demesmaeker, Raül Romeva i Rueda şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan şi Roberts Zīle, în numele Grupului ECR;

Claudio Morganti şi Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2013)0603)

(Propunerea de rezoluţie B7-0581/2013 a devenit caducă.)


18.3. Situația din Sri Lanka (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013 şi B7-0580/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0563/2013

(care înlocuieşte B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0579/2013 şi B7-0580/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Anne Delvaux, Seán Kelly, Salvador Sedó i Alabart şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou şi Mojca Kleva Kekuš, în numele Grupului S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez şi Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2013)0604)

(Propunerea de rezoluţie B7-0578/2013 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate