Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Čtvrtek, 12. prosince 2013 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Výsledky summitu ve Vilniusu a budoucnost Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu (předložené návrhy usnesení)
 3.Zpráva o pokroku Albánie za rok 2013 (předložené návrhy usnesení)
 4.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 5.Předložení dokumentů
 6.Převody prostředků
 7.Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2012 (rozprava)
 8.Výzva k jasným a závazným opatřením na potírání daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem (rozprava)
 9.Ekologické inovace – zaměstnanost a růst díky politice životního prostředí (krátké přednesení)
 10.Různé
 11.Složení Parlamentu
 12.Hlasování
  
12.1.Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.2.Změna některých směrnic, pokud jde o nejvzdálenější francouzské regiony, a zejména Mayotte * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.3.Změna směrnice Rady 2010/18/EU z důvodu změny statusu Mayotte * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.4.Ekologické inovace – zaměstnanost a růst díky politice životního prostředí (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.5.Změna některých nařízení týkajících se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření ***II (hlasování)
  
12.6.Změna některých nařízení týkajících se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření ***II (hlasování)
  
12.7.Platební účty ***I (hlasování)
  
12.8.Územní plánování námořních prostor a integrovaná správa pobřeží ***I (hlasování)
  
12.9.Změna některých směrnic v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte ***I (hlasování)
  
12.10.Evropský námořní a rybářský fond ***I (hlasování)
  
12.11.Akce Unie na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2020 až 2033 ***I (hlasování)
  
12.12.Změna některých nařízení v oblasti rybolovu a zdraví zvířat z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii ***I (hlasování)
  
12.13.Nařízení Komise (EU) č. .../... v přenesené pravomoci ze dne 30. 8. 2013, kterým se mění přílohy I, II, IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (hlasování)
  
12.14.Nařízení Komise (EU) č. .../... v přenesené pravomoci ze dne 30. 8. 2013, kterým se stanoví příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (hlasování)
  
12.15.Výzva k jasným a závazným opatřením na potírání daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem (hlasování)
  
12.16.Pokrok v provádění vnitrostátních strategií integrace Romů (hlasování)
  
12.17.Výsledky summitu ve Vilniusu a budoucnost Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu (hlasování)
  
12.18.Zpráva o pokroku Albánie za rok 2013 (hlasování)
  
12.19.Příprava zasedání Evropské rady (19.–20. prosince 2013) (hlasování)
  
12.20.Ústavní problémy víceúrovňové správy v Evropské unii (hlasování)
  
12.21.Vztahy Evropského parlamentu s orgány zastupujícími vlády jednotlivých států (hlasování)
  
12.22.Politika na podporu zelené infrastruktury (hlasování)
  
12.23.Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2012 (hlasování)
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Složení Parlamentu
 17.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
17.1.Situace ve Středoafrické republice
  
17.2.Odebírání orgánů v Číně
  
17.3.Situace na Srí Lance
 18.Hlasování
  
18.1.Situace ve Středoafrické republice (hlasování)
  
18.2.Odebírání orgánů v Číně (hlasování)
  
18.3.Situace na Srí Lance (hlasování)
 19.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 20.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 21.Předání textů přijatých během zasedání
 22.Termíny příštích zasedání
 23.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (223 kb) Prezenční listina (58 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (3726 kb) 
 
Zápis (186 kb) Prezenční listina (36 kb) Výsledky hlasování (681 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1902 kb) 
 
Zápis (255 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (195 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (3527 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí