Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 12. december 2013 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Udfaldet af topmødet i Vilnius og fremtiden for det østlige partnerskab, navnlig hvad angår Ukraine (indgivne beslutningsforslag)
 3.Statusrapport for Albanien 2013 (indgivne beslutningsforslag)
 4.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 5.Modtagne dokumenter
 6.Bevillingsoverførsler
 7.Den Europæiske Centralsbanks årsberetning 2012 (forhandling)
 8.Opfordring til et måleligt og bindende engagement mod skatteunddragelse og skatteundgåelse i EU (forhandling)
 9.Økoinnovation – arbejdspladser og vækst gennem miljøpolitik (kortfattet forelæggelse)
 10.Diverse
 11.Parlamentets sammensætning
 12.Afstemningstid
  
12.1.Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
12.2.Ændring af visse direktiver hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
12.3.Ændring af Rådets direktiv 2010/18/EU på grund af Mayottes ændrede status * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
12.4.Økoinnovation – arbejdspladser og vækst gennem miljøpolitik (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
12.5.Ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger ***II (afstemning)
  
12.6.Ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger ***II (afstemning)
  
12.7.Betalingskonti ***I (afstemning)
  
12.8.Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning ***I (afstemning)
  
12.9.Ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen ***I (afstemning)
  
12.10.Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ***I (afstemning)
  
12.11.EU-initiativ vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 ***I (afstemning)
  
12.12.Ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen ***I (afstemning)
  
12.13.Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. .../... af 30.8.2013 om affattelse af bilag I, II og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (afstemning)
  
12.14.Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. .../... af 30.8.2013 om affattelse af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (afstemning)
  
12.15.Opfordring til et måleligt og bindende engagement mod skatteunddragelse og skatteundgåelse i EU (afstemning)
  
12.16.Gennemførelsen af de nationale strategier for romaer (afstemning)
  
12.17.Udfaldet af topmødet i Vilnius og fremtiden for det østlige partnerskab, navnlig hvad angår Ukraine (afstemning)
  
12.18.Statusrapport for Albanien 2013 (afstemning)
  
12.19.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (19.-20. december 2013) (afstemning)
  
12.20.Konstitutionelle problemer i forbindelse med forvaltning på flere niveauer i Den Europæiske Union (afstemning)
  
12.21.Europa-Parlamentets forbindelser med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer (afstemning)
  
12.22.Politik for grøn infrastruktur (afstemning)
  
12.23.Den Europæiske Centralsbanks årsberetning 2012 (afstemning)
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Stemmeforklaringer
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Parlamentets sammensætning
 17.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
17.1.Situationen i Den Centralafrikanske Republik
  
17.2.Organhøst i Kina
  
17.3.Situationen i Sri Lanka
 18.Afstemningstid
  
18.1.Situationen i Den Centralafrikanske Republik (afstemning)
  
18.2.Organhøst i Kina (afstemning)
  
18.3.Situationen i Sri Lanka (afstemning)
 19.Stemmerettelser og -intentioner
 20.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 21.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 22.Tidspunkt for næste mødeperiode
 23.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (221 kb) Tilstedeværelsesliste (58 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3726 kb) 
 
Protokol (153 kb) Tilstedeværelsesliste (36 kb) Afstemningsresultater (425 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1903 kb) 
 
Protokol (258 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (930 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3526 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik