Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Zapisnik
Četvrtak, 12. prosinca 2013. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Ishod sastanka na vrhu u Vilniusu i budućnost Istočnog partnerstva, pogotovo u vezi s Ukrajinom (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Izvješće o napretku Albanije za 2013. (podneseni prijedlozi rezolucija)
 4.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 5.Podnošenje dokumenata
 6.Prijenos odobrenih sredstava
 7.Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2012. (rasprava)
 8.Zahtjev za mjerljive i stvarne obveze u cilju suzbijanja porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza u EU-u (rasprava)
 9.Ekološke inovacije – rast i radna mjesta kroz politiku okoliša (kratko predstavljanje)
 10.Razno
 11.Sastav Parlamenta
 12.Glasovanje
  
12.1.Sud Europske unije: povećanje broja sudaca Općeg suda ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
12.2.Izmjena određenih direktiva u pogledu najudaljenijih francuskih regija, a posebno prekomorske zemlje Mayotte * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
12.3.Izmjena Direktive Vijeća 2010/18/EU zbog promjene statusa prekomorske zemlje Mayotte * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
12.4.Ekološke inovacije – rast i radna mjesta kroz politiku okoliša (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
12.5.Izmjena određenih uredbi u vezi sa zajedničkom trgovinskom politikom u pogledu postupaka za usvajanje određenih mjera ***II (glasovanje)
  
12.6.Izmjena određenih uredbi koje se odnose na zajedničku trgovinsku politiku s obzirom na dodjelu delegiranih i provedbenih ovlasti za usvajanje određenih mjera ***II (glasovanje)
  
12.7.Računi za obavljanje platnog prometa ***I (glasovanje)
  
12.8.Pomorsko prostorno planiranje i integrirano upravljanje obalnim područjem ***I (glasovanje)
  
12.9.Izmjena određenih direktiva u području zaštite okoliša, poljoprivrede, socijalne politike i javnog zdravlja zbog izmjene statusa prekomorske zemlje Mayotte ***I (glasovanje)
  
12.10.Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ***I (glasovanje)
  
12.11.Aktivnost Unije za europske prijestolnice kulture za razdoblje od 2020. do 2033. ***I (glasovanje)
  
12.12.Izmjena nekih uredaba u području ribarstva i zdravlja životinja zbog promjene statusa Mayottea u odnosu na Uniju ***I (glasovanje)
  
12.13.Delegirana uredba Komisije (EU) br. …/.. od 30. kolovoza 2013. kojom se utvrđuju Prilozi I., II., IV. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih tarifnih povlastica (glasovanje)
  
12.14.Delegirana uredba Komisije (EU) br. …/.. od 30. kolovoza 2013. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih tarifnih povlastica (glasovanje)
  
12.15.Zahtjev za mjerljive i stvarne obveze u cilju suzbijanja porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza u EU-u (glasovanje)
  
12.16.Napredak u provedbi nacionalnih strategija za integraciju Roma (glasovanje)
  
12.17.Ishod sastanka na vrhu u Vilniusu i budućnost Istočnog partnerstva, pogotovo u vezi s Ukrajinom (glasovanje)
  
12.18.Izvješće o napretku Albanije za 2013. (glasovanje)
  
12.19.Pripreme za sjednicu Europskog vijeća (od 19. do 20. prosinca 2013.) (glasovanje)
  
12.20.Ustavni problemi višerazinskog upravljanja u EU-u (glasovanje)
  
12.21.Odnosi Europskog parlamenta s institucijama koje predstavljaju nacionalne vlade (glasovanje)
  
12.22.Politika o zelenoj infrastrukturi (glasovanje)
  
12.23.Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2012. (glasovanje)
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 14.Obrazloženja glasovanja
 15.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 16.Sastav Parlamenta
 17.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
17.1.Situacija u Srednjoafričkoj Republici
  
17.2.Uzimanje organa u Kini
  
17.3.Situacija u Šri Lanki
 18.Glasovanje
  
18.1.Situacija u Srednjoafričkoj Republici (glasovanje)
  
18.2.Uzimanje organa u Kini (glasovanje)
  
18.3.Situacija u Šri Lanki (glasovanje)
 19.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 20.Odluke o određenim dokumentima
 21.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 22.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 23.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH
Zapisnik (223 kb) Popis nazočnih (58 kb)    Rezultati poimeničnog glasovanja (3726 kb) 
 
Zapisnik (191 kb) Popis nazočnih (36 kb) Rezultati glasovanja (454 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (1597 kb) 
 
Zapisnik (252 kb) Popis nazočnih (63 kb) Rezultati glasovanja (934 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (3600 kb) 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti