Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Ceturtdiena, 2013. gada 12. decembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti un Austrumu partnerības nākotne, īpaši attiecībā uz Ukrainu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Albānijas 2013. gada progresa ziņojums (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Apropriāciju pārvietojumi
 7.Eiropas Centrālās bankas 2012. gada pārskats (debates)
 8.Aicinājums uzņemties izmērojamas un efektīvas saistības cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu Eiropas Savienībā (debates)
 9.Ekoinovācijas - nodarbinātība un izaugsme ar vides politikas palīdzību (īss izklāsts)
 10.Dažādi jautājumi
 11.Parlamenta sastāvs
 12.Balsošanas laiks
  
12.1.Eiropas Savienības Tiesa: tiesnešu skaits Vispārējā tiesā ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
12.2.Atsevišķu direktīvu grozīšana attiecībā uz Francijas tālākajiem reģioniem un īpaši Majotu * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
12.3.Padomes Direktīvas 2010/18/ES grozīšana Majotas statusa maiņas dēļ * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
12.4.Ekoinovācijas - nodarbinātība un izaugsme ar vides politikas palīdzību (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
12.5.Grozījumu izdarīšana konkrētās regulās par kopējo tirdzniecības politiku attiecībā uz konkrētu pasākumu pieņemšanas procedūru ***II (balsošana)
  
12.6.Grozījumu izdarīšana atsevišķās kopējās tirdzniecības politikas regulās attiecībā uz pilnvaru deleģēšanu konkrētu pasākumu pieņemšanai ***II (balsošana)
  
12.7.Maksājumu konti ***I (balsošana)
  
12.8.Jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība ***I (balsošana)
  
12.9.Atsevišķu direktīvu grozīšana vides, lauksaimniecības, sociālās politikas un sabiedrības veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu ***I (balsošana)
  
12.10.Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ***I (balsošana)
  
12.11.Savienības rīcība iniciatīvai “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam ***I (balsošana)
  
12.12.Atsevišķu regulu grozīšana zivsaimniecības un dzīvnieku veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu ***I (balsošana)
  
12.13.Komisijas deleģētā Regula (ES) Nr. …/... (30.8.2013), ar ko izveido Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu I, II, IV pielikumu (balsošana)
  
12.14.Komisijas deleģētā Regula (ES) Nr. …/... (30.8.2013), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu IIIpielikumu (balsošana)
  
12.15.Aicinājums uzņemties izmērojamas un efektīvas saistības cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu Eiropas Savienībā (balsošana)
  
12.16.Progress, kas gūts, īstenojot dalībvalstu stratēģijas romu tautības iedzīvotāju integrācijai (balsošana)
  
12.17.Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti un Austrumu partnerības nākotne, īpaši attiecībā uz Ukrainu (balsošana)
  
12.18.Albānijas 2013. gada progresa ziņojums (balsošana)
  
12.19.Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 19. un 20. decembra sanāksmei (balsošana)
  
12.20.Konstitucionālās problēmas, kas saistītas ar vairāku līmeņu pārvaldību Eiropas Savienībā (balsošana)
  
12.21.Eiropas Parlamenta attiecības ar iestādēm, kas pārstāv valstu valdības (balsošana)
  
12.22.Zaļās infrastruktūras politika (balsošana)
  
12.23.Eiropas Centrālās bankas 2012. gada pārskats (balsošana)
 13.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 14.Balsojuma skaidrojumi
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 16.Parlamenta sastāvs
 17.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
17.1.Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā
  
17.2.Orgānu izņemšana Ķīnā
  
17.3.Stāvoklis Šrilankā
 18.Balsošanas laiks
  
18.1.Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā (balsošana)
  
18.2.Orgānu izņemšana Ķīnā (balsošana)
  
18.3.Stāvoklis Šrilankā (balsošana)
 19.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 20.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 21.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 22.Nākamo sēžu datumi
 23.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (220 kb) Apmeklējumu reģistrs (58 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3726 kb) 
 
Protokols (191 kb) Apmeklējumu reģistrs (36 kb) Balsošanas rezultāti (488 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1605 kb) 
 
Protokols (258 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsošanas rezultāti (958 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3671 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika