Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 12 grudnia 2013 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wyniki szczytu w Wilnie i przyszłość Partnerstwa Wschodniego, w szczególności w odniesieniu do Ukrainy (złożone projekty rezolucji)
 3.Sprawozdanie z postępów Albanii w 2013 r. (złożone projekty rezolucji)
 4.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 5.Składanie dokumentów
 6.Przesunięcie środków
 7.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2012 (debata)
 8.Wezwanie do wymiernych i wiążących zobowiązań na rzecz zwalczania uchylania się od opodatkowania i unikania podatków w UE (debata)
 9.Ekoinnowacje – zatrudnienie i wzrost gospodarczy poprzez politykę w zakresie środowiska (krótka prezentacja)
 10.Sprawy różne
 11.Skład Parlamentu
 12.Głosowanie
  
12.1.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.2.Zmiana niektórych dyrektyw w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej oddalonych, a w szczególności Majotty * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.3.Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2010/18/UE w związku ze zmianą statusu Majotty * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.4.Ekoinnowacje – zatrudnienie i wzrost gospodarczy poprzez politykę w zakresie środowiska (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.5.Zmiana niektórych rozporządzeń dotyczących wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków ***II (głosowanie)
  
12.6.Zmiana niektórych rozporządzeń dotyczących wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania Komisji przekazanych uprawnień oraz uprawnień wykonawczych do przyjmowania niektórych środków ***II (głosowanie)
  
12.7.Rachunki płatnicze ***I (głosowanie)
  
12.8.Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną ***I (głosowanie)
  
12.9.Zmiana niektórych dyrektyw w obszarze środowiska, rolnictwa, polityki społecznej i zdrowia publicznego ze względu na zmianę statusu Majotty ***I (głosowanie)
  
12.10.Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (głosowanie)
  
12.11.Działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 ***I (głosowanie)
  
12.12.Zmiana niektórych rozporządzeń w obszarze rybołówstwa i zdrowia zwierząt ze względu na zmianę statusu Majotty ***I (głosowanie)
  
12.13.Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr .../... z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustanawiające załącznik I, II i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (głosowanie)
  
12.14.Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr .../... z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustanawiające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (głosowanie)
  
12.15.Wezwanie do wymiernych i wiążących zobowiązań na rzecz zwalczania uchylania się od opodatkowania i unikania podatków w UE (głosowanie)
  
12.16.Realizacja krajowych strategii dotyczących Romów (głosowanie)
  
12.17.Wyniki szczytu w Wilnie i przyszłość Partnerstwa Wschodniego, w szczególności w odniesieniu do Ukrainy (głosowanie)
  
12.18.Sprawozdanie z postępów Albanii w 2013 r. (głosowanie)
  
12.19.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 grudnia 2013 r. (głosowanie)
  
12.20.Problemy konstytucyjne związane z wielopoziomowym sprawowaniem rządów w UE (głosowanie)
  
12.21.Stosunki Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy państw członkowskich (głosowanie)
  
12.22.Polityka zielonej infrastruktury (głosowanie)
  
12.23.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2012 (głosowanie)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Skład Parlamentu
 17.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
17.1.Sytuacja w Republice Środkowej Afryki
  
17.2.Nielegalne pobieranie organów do przeszczepów w Chinach
  
17.3.Sytuacja na Sri Lance
 18.Głosowanie
  
18.1.Sytuacja w Republice Środkowej Afryki (głosowanie)
  
18.2.Nielegalne pobieranie organów do przeszczepów w Chinach (głosowanie)
  
18.3.Sytuacja na Sri Lance (głosowanie)
 19.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 20.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 21.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 22.Kalendarz następnych posiedzeń
 23.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (222 kb) Lista obecności (58 kb)    Wyniki głosowań imiennych (3726 kb) 
 
Protokół (195 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (473 kb) Wyniki głosowań imiennych (1604 kb) 
 
Protokół (262 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (955 kb) Wyniki głosowań imiennych (3609 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności